• Yamha
 • Apple tung ra bản vá lỗi iOS 9.3.5

  21:3426/08/2016

  (ĐTTD) Apple vừa phát hành bản cập nhật 9.3.5 vá lỗi bảo mật nghiêm trọng do nhóm Jailbreak NSO gây ra.

  Chỉ 10 ngày sau khi nhận được tin về lỗ hổng từ Citizen Lab và Lookout, Apple đã phát hành bản cập nhật vá các lỗi trên, tránh bị đánh cắp dữ liệu người dùng, thông qua ứng dụng ẩn có tên Pegasus. Mặc định, bạn có thể cập nhật trực tiếp thông qua OTA, nhưng nếu vẫn không thấy bản update nào sẵn có, bạn có thể tải về ngay tại link phù hợp ở bên dưới.

  Lưu ý: Kích thước tập tin firmware IPSW tùy thuộc vào thiết bị của bạn. ví dụ, iOS 9.3.5 IPSW file firmware cho iPhone 6s có dung lượng khoảng 2,3GB và 1,8Gb dành cho iPod Touch 6G,…

   

  iOS 9.3.5 cho iPhone

  OS 9.3.5 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPhone 5 GSM + CDMA): iPhone5,2_9 .3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPhone 5s GSM + CDMA): iPhone6,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPhone 5c GSM + CDMA): iPhone5,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.3.5_13G36_Restore. ipsw
  iOS 9.3.5 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw

  iOS 9.3.5 cho iPad

  iOS 9.3.5 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad 2 CDMA): iPad2, 3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad 2 mới): iPad2,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3, 4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Air Wi -Fi): iPad4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.5_13G36_Restore. ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Mini 2 Trung Quốc): iPad4 , 6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3. 5 (iPad Mini 3 Trung Quốc): iPad4,9_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Air 2 Cellular): iPad5, 4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Pro 9,7 Wi-Fi): iPad6,3_9 .3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPad Pro 9,7 Cellular): iPad6,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw

  iOS 9.3.5 cho iPod touch

  iOS 9.3.5 (iPod touch 5G): iPod5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  iOS 9.3.5 (iPod touch 6G): iPod7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw

  Khánh An

   

  Gửi nhận xét về bài viết:
  Họ tên:    Email:
  Nội dung:
  • DTTD