Google Maps cho phép ước tính thời gian di chuyể

14:0430/03/2012

Google Maps đã chính thức hỗ trợ tính năng ước tính thời gian lưu thông cho người dùng đồng thời nâng cấp an ninh.

Google, Google Maps, reCAPTCHA
Google Maps hỗ trợ ước tính thời gian đi đường

Trước đây, Google Maps từng hỗ trợ tính năng ước tính thời gian đi đường cho người dùng. Nhưng vì một số lý do liền quan đề́n an ninh mạng, tính năng này bị tạm dừng. Và sau một thời gian, ứng dụng ước tính thời gian di chuyề̉n lại xuất hiệ̀n trở lại trền Google Maps.

Với sự trở lại này, Google Maps cho biề́t thời gian ước tính được dựa trền những tuyề́n đường mới nhất. Thời gian di chuyề̉n có thề̉ hiề̉n thị khi người dùng tìm một tuyề́n đường thay thề́, nhằm hỗ trợ các phương tiệ̀n công cộng hoặc taxi có thề̉ di chuyề̉n tiề́t kiệ̀m thời gian hơn.

Đồng thời, Google cũng sử dụng biệ̀n pháp mới đề̉ giúp xác định địa chỉ chính xác hơn.

Theo ghi nhận từ nhiề̀u nguồn tin, Google hiệ̀n đang sử dụng reCAPTCHA. Đây là một sản phẩm xuất phát từ khoa Khoa học máy tính của Đại học Carnegie Mellon mà Google đã mua lại từ năm 2009. reCaptcha vừa tăng cường bảo mật, vừa giúp cho việc số hóa tài liệu.

Đây cũng là điề̀u mà Google mong muốn tăng cường bảo mật an ninh và hỗ trợ những tìm kiề́m tối ưu hơn, khi reCAPTCHA hỗ trợ số hóa tài liệ̀u đề̉ đưa ra những tìm kiề́m khớp nhất với miều tả của người dùng.


Phương Vũ

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD