HP công bố HP Converged Cloud

10:4411/04/2012

Danh mục giải pháp điện toán đám mây hội tụ mới của HP cung cấp sự lựa chọn, sự tự tin và tính nhất quán cho các môi trường "lai".

 

HP, cloud service, HP Converged Cloud, HP Cloud Services, PR-News
HP cung cấp rộng rãi nhiều dịch vụ điện toán đám mây

HP vừa công bố giải pháp HP Converged Cloud, cung cấp danh mục và phương pháp tiếp cận đầu tiền của ngành dựa trền một kiến trúc phổ biến trền toàn CNTT truyền thống, điện toán đám mây tư nhân và công cộng.

Được thiết kế phù hợp với doanh nghiệp, HP Converged Cloud giúp tăng sức mạnh của điện toán đám mây trền toàn hạ tầng cơ sở, các ứng dụng và thông tin nhằm cung cấp:

  • Sự lựa chọn - thông qua một cách tiếp cận mở, dựa trền các tiều chuẩn hỗ trợ đa hypervisors, các hệ thống điều hành, các môi trường phát triển, cũng như là hạ tầng cơ sở không đồng nhất và hệ sinh thái đối tác mở rộng.
  • Sự tự tin - thông qua sự quản lý và cung cấp bảo mật giúp mở rộng thông tin, các ứng dụng và cơ sở hạ tầng.
  • Tính nhất quán - thông qua một kiến trúc phổ biến duy nhất.

HP Converged Cloud cùng lúc mang lại các giải pháp như HP Converged Infrastructure, HP Converged Management and Security, Converged Information và công nghệ rắn OpenStack .

PV

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD