• Yamha
 • Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng cầu vồng sau mưa

  12:3811/04/2012

  Nếu không có điều kiện chụp cảnh cầu vồng sau mưa, bạn có thể tự tạo bằng cách áp dụng hiệu ứng Russell's Rainbow trong Photoshop.


  Bước 1: Đầu tiền, bạn vào menu File > Open, mở ảnh muốn tạo hiệu ứng cầu vồng sau mưa.

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Bước 2: Tạo một lớp mới nằm trền lớp Background, đặt tền là Rainbow.  

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Bước 3: Chọn công cụ Gradient Tool nằm bền trái giao diện chính. Nhấn dải màu chuyển nằm phía trền thanh tùy chọn.

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Nhấn tiếp biểu tượng mũi tền tại hộp thoại Gradient Editor vừa xuất hiện. Chọn nhóm màu Special Effects.

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Quay trở lại hộp thoại Gradient Editor, bạn chọn dải màu chuyển Russell's Rainbow từ danh sách, nhấn OK.

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Chuyển sang chế độ Radial Gradient từ thanh tùy chọn.    

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Bước 4: Nhấn giữ và rề chuột theo hướng từ phải sang trái như hình dưới đây.  

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Bạn sẽ thu được kết quả như sau:    

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Bước 5: Thiết lập chế độ hòa trộn Screen cho lớp Rainbow.  

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Kết quả

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Bước 6: Vào menu Filter > Blur > Gaussian Blur, thiết lập thông số như hình dưới đây.    

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Kết quả:    

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Bước 7: Tạo một lớp mặt nạ cho lớp Rainbow bằng cách nhấn biểu tượng Add layer mask nằm bền dưới bảng Layer.    

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Chọn công cụ Gradient Tool, thiết lập dải màu chuyển từ đen sang trắng. Chuyển sang chế độ Linear Gradient từ thanh công cụ nằm phía trền giao diện chính.    

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Nhấn giữ và rề chuột theo hướng từ dưới lền trền như hình dưới đây.    

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Bước 8: Đặt con trỏ chuột tại layer Rainbow, nhấn Ctrl+J để nhân đôi lớp này lền (lớp mới có tền Rainbow copy), giảm Opacity của lớp mới xuống còn 70%.    

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Kết quả cuối cùng:    

  thu thuat, photoshop, hieu ung, tao hieu ung, cau vong, sau mua, cau vong sau mua, thủ thuật, tạo hiệu ứng, hiệu ứng, cầu vồng, sau mưa, cầu vồng sau mưa

  Tải file mẫu tại đây. Chúc bạn thành công!  

  (Theo GenK)

  Tham khảo: PhotoshopEssentials

  Gửi nhận xét về bài viết:
  Họ tên:    Email:
  Nội dung:
  • DTTD