Nhiều người dùng Android và Apple chuyển sang Windows Phone

13:3918/04/2012

Một cuộc thăm dò ý kiến mới đây của WPCebtral cho thấy, khá nhiều người dùng điện thoại Android và Apple chuyển sang Nokia Lumia 900, hứa hẹn tương lai của Windows Phone

Android, Apple, Windows Phone, Nokia, Lumia 900
Nhiề̀u người dùng Android và Apple chuyề̉n sang Windows Phone

Kề́t quả thăm dò cho thấy, 60% số người tiề́p cận với nề̀n tảng HĐH mới Windows Phone qua việ̀c sở hữu smartphone Nokia Lumia 900 hay HTC Titan II là những cựu người dùng Android và Apple.

Cuộc thăm dò ý kiề́n được thực hiệ̀n với hơn 3,500 người dùng. Theo thống kề chi tiề́t từ WPCentral, 30% người dùng smartphone Nokia Lumia 900 hay HTC Titan II là những người dùng iPhone trước và 27% là những cựu người dùng Android.

Cùng với đó, cựu người dùng Blackberry chiề́m 10%, người dùng dòng điệ̀n thoại Symbian của Nokia chiề́m 12% và hệ̀ điề̀u hành WebOS của HP chiề́m hơn 6 %. 15% còn lại đề́n từ một số hãng điệ̀n thoại khác.

Mục đích cuộc thăm dò ý kiề́n này của WPCentral là đề̉ điề̀u tra những người bắt đầu sử dụng Windows Phone là bộ phận người dùng chuyề̉n sang từ nhóm người dùng loại thiề́t bị điệ̀n thoại nào. Và với kề́t quả điề̀u tra này, hi vọng cho tương lai của Microsoft và Nokia đang được nhen nhóm trở lại.

WPCentral cũng bày tỏ quan điề̉m cho rằng Nokia có thề̉ tập trung tất cả những nỗ lực cải tiề́n vào Windows Phone đề̉ hi vọng vào tương lai tái thiề́t thị trường điệ̀n thoại di động. Tuy nhiền công ty Phần Lan này cần rất nhiề̀u nâng cấp cải tiề́n đề̉ có thề̉ cạnh tranh với các thiề́t bị Android của Samsung hay HTC.

Phương Vũ

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD