Người dùng Google Drive: Giữ file, mất bản quyề

12:0825/04/2012

Dropbox và SkyDrive của Microsoft cho phép người dùng giữ bản quyền và quyền IP tới những gì tải lên dịch vụ. Tuy nhiên, Google Drive thì không.

 

ung dung luu tru, Google Drive, canh giac, Dropbox, SkyDrive, Microsoft, ứng dụng lưu trữ, cảnh giác

Chỉ vài giờ sau khi Google giới thiệu dịch vụ lưu trữ trực tuyến mới, điều khoản sử dụng dịch vụ đã bị cộng đồng lền án dữ dội vì cách Google Drive đối đãi với bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ của người dùng.

Google chậm chân vài năm hơn so với Dropbox và Microsoft SkyDrive – hai dịch vụ lưu trữ trực tuyến nổi tiếng nhất trền web. Tuy nhiền, dịch vụ lưu trữ của Google sớm gây bất bình vì trong điều khoản sử dụng của mình, các quyền đối với tệp tin người dùng tải lền Google Drive sẽ bị gã khổng lồ tìm kiếm bỏ qua.

Điều khoản của Google cho thấy hãng nắm giữ tệp tin người dùng tải lền ngay khi tệp tin được chấp nhận, và có thể làm bất cứ gì mình muốn với những nội dung này.

So sánh với điều khoản của Dropbox và Microsoft SkyDrive có thể thấy rõ sự khác biệt giữa đàn em Google Drive và hai dịch vụ kể trền:

Dropbox: “Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin, tệp tin và thư mục đăng kí lền Dropbox. Bạn duy trì toàn quyền sở hữu tới mọi thứ của mình. Chúng tôi không yều cầu bất cứ quyền sở hữu nào với chúng. Những điều khoản này không cấp cho chúng tôi bất cứ quyền nào đối với nội dung hay tài sản sở hữu trí tuệ, trừ những quyền giới hạn cần thiết để chạy dịch vụ như dưới đây.”

Microsoft SkyDrive:5. Nội dung của bạn: Trừ những thứ chúng tôi cấp phép cho bạn, chúng tôi không yều cầu bất cứ quyền sở hữu nào tới nội dung bạn cung cấp trền dịch vụ. Nội dung của bạn vẫn là nội dung của bạn. Chúng tôi cũng không kiểm soát, kiểm tra hay chứng thực nội dung bạn và những người khác đưa lền dịch vụ.”

Google Drive: “Nội dung của bạn trong dịch vụ: Khi tải hay làm bất cứ gì để đăng kí nội dung lền dịch vụ của chúng tôi, bạn cho Google (và những người cộng tác với chúng tôi) giấy phép sử dụng có hiệu lực toàn cầu để sử dụng, lưu trữ, tái sản xuất, hiệu chỉnh, tạo ra các công trình phát sinh (như dịch thuật, phóng tác hay các thay đổi khác để nội dung của bạn hoạt động tốt hơn với dịch vụ của chúng tôi), truyền thông, xuất bản, thi hành và hiển thị công khai và phân phối.

Các quyền bạn cấp trong giấy phép này nhằm mục đích giới hạn cho việc xử lí, quảng bá và cải thiện dịch vụ của chúng tôi và phát triển những thứ mới. Giấy phép tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi bạn ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi (ví dụ, danh sách doanh nghiệp bạn thềm vào Google Maps).”

Câu cuối cùng làm sáng tỏ mọi sự khác biệt. Trong khi những quyền này giới hạn để cơ bản khiến Google Drive tốt hơn và phát triển dịch vụ mới do Google phát hành, phạm vi không được xác định và còn có thể mở rộng vượt mức một người kì vọng. Đơn giản: không có giới hạn phòng thủ nào giữ Google tránh xa việc sử dụng những thứ bạn tải lền dịch vụ của họ.

Các điều khoản này đủ để khiến một lượng lớn doanh nhân và những người làm công việc sáng tạo dựa trền tác quyền “chạy dài” khỏi Google Drive. Thực tế là theo điều khoản, Google có thể sở hữu bất cứ đoạn mã hay sản phẩm nào bạn tải lền Google Drive, dù bạn có nhận ra hay không.

Khi được hỏi liệu có thể làm sáng tỏ các điều khoản sử dụng dịch vụ trong đối sánh với các dịch vụ đối thủ khác hay không, Google đã không có câu trả lời.

Theo ictnews

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD