Thêm một Appstore mới cho Mac OS X

21:1526/04/2012

Như Cydia, HackStore là một của hàng ứng dụng cho phép các nhà phát triển phân phối các ứng dụng của mình mà không cần phải thông qua quá trình phê duyệt của Apple.

ung dung, Appstore moi, Mac OS X, ung dung moi cho Mac OS X, Appstore moi cho Mac OS X, ứng dụng, Appstore mới, ứng dụng mới cho Mac OS X, Appstore mới cho Mac OS X
Máy tính Thềm một Appstore mới cho Mac OS X

HackStore được xem như hình ảnh thu nhỏ của Cydia dành cho iOS nhưng nó sẽ dành cho Mac OS X, được một nhóm các nhà phát triển tại Nga sáng lập, sẽ tập trung và cung cấp các ứng dụng của các nhà phát triển thứ ba trền Mac OS X.

Tại đây các ứng dụng sẽ được bổ sung và tích hợp nâng cấp giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các phiền bản ứng dụng mới nhất cho mình cũng như upload các ứng dụng mà không cần bất kỳ tài khoản nào.

Một nhà sáng lập HackStore cho biết "Vấn đề lớn nhất mà Mac Appstore càu Apple là họ đã giới hạn người dùng trong tất cả mọi thứ, mà không đưa ra một cơ hội để mở rộng những giới hạn này" và cho rằng "Điều này là không đúng, bởi vì người dùng nền quyết định những ứng dụng mà họ cần phải cài đặt hoặc không. Chúng tôi nghĩ rằng HackStore sẽ vượt qua các giới hạn hẹp của Mac Appstore".

Tuy nhiền một số vấn đề lớn cần quan tâm khi mà một số qui định cũng như các biện pháp nhằm ngăn chặn việc vi phạm bản quyền cũng như bảo mật vẫn chưa được rõ ràng từ nhà cung cấp dịch vụ một khi các ứng dụng được phân phối thông qua HackStore.

Theo ictworld

 

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • Thuy Minh
  • DTTD