• Yamha
 • Thủ thuật Photoshop: Tạo một vùng màu trên ảnh đen trắng

  10:1618/05/2012

  Hãy tạo một bức ảnh ấn tượng cho riêng bạn với cách tạo màu cho một vùng bất kỳ trên nền ảnh đen trắng.

   

  Cách 1

  Bước 1: Mở bức ảnh bạn muốn chỉnh sửa trong Photoshop

  Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

  Bước 2: Sử dụng Levels (Ctrl+L) để tăng độ sáng và độ tương phản cho bức ảnh

  Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

  Bước 3: Vào Image>Adjustments>Hue/Saturation (Ctrl+U), bảng công cụ này sẽ giúp bạn trừ màu muốn chuyển thành đen trắng.

  Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

  Bước 4: Trền bảng công cụ Hue/Saturation, chọn thao tác trong từng mảng màu ở phần Master

  Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

  Sau đó kéo thang công cụ Saturation (ở giữa) về -100, màu sắc đó sẽ chuyển thành dạng đen trắng.

  Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

  Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

  Chỉnh sửa lại một chút với những bông hoa nhiễm màu, ta có kết quả

  Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

  Bạn có thể tùy ý kết hợp giữ lại một màu hoặc hơn

  Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

  Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

  Cách 2

  Bước 1: Để giữ lại màu sắc của chiếc ô và làm toàn bộ ảnh chuyển sang đen trắng

  Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

  Bước 2: Vào Image>Adjustments>Desaturate (Ctrl+Shift+U) để chuyển toàn bộ bức ảnh về dạng đen trắng

  Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

  Bước 3: Sử dụng công cụ History Brush Tool (Y) tô lền chiếc ô, ta sẽ thấy màu sắc trở lại. Công cụ này giúp hình ảnh sau khi thao tác quay về trạng thái ban đầu.

  Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

  Kết quả

  Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

  Nguyễn Huyền

  Gửi nhận xét về bài viết:
  Họ tên:    Email:
  Nội dung:
  • DTTD