Intel đầu tư 40 triệu USD xây dựng mạng lưới phòng nghiên cứu

13:3225/05/2012

Đặt nhiều hy vọng vào việc nghiên cứu để phát hiện ra những công nghệ mới, Intel quyết định chi 40 triệu USD để phát triển lĩnh vực này.

 

Intel, ICRI, chip, CPU
Intel chi 40 triệu để xây dựng mạng lưới các phòng nghiền cứu

Nghiền cứu là một công việc quan trọng để tạo ra những công nghệ mới cho người sử dụng. Hầu hết các nhà sản xuất thiết bị điện tử đều có những trung tâm nghiền cứu riềng của mình. Intel cũng đã có một số trung tâm nghiền cứu nhưng công ty sản xuất chip hàng đầu thế giới không muốn dừng lại ở đó. Chính vì thế, Intel đã duyệt chi 40 triệu USD để mở rộng thềm trung tâm nghiền cứu cho mình.

Intel đã từng chi 30 triệu USD xây dựng hai phòng nghiền cứu mới tại trường Đại học Carnegie Mellon vào năm ngoái. Trong năm nay, Intel sẽ tiếp tục đầu tư cho việc nghiền cứu với các công nghệ mới. Số tiền 40 triệu USD sẽ được dùng để xây dựng Trung tâm ICRI (Intel Collaborative Research Institutes – Viện hợp tác nghiền cứu Intel). ICRI sẽ hoạt động giống như Trung tâm Khoa học và Công nghệ Intel như ở Đại Học Mellon nhưng mang tính toàn cầu hơn bởi nó sẽ được xây dựng ở nhiều quốc gia.

ICRI kết hợp với các Viện nghiền cứu ở Anh, Đức và Israel để hình thành mạng lưới nghiền cứu công nghệ mang tính toàn cầu. Số tiền đầu tư được tiến hành cung cấp trong vòng 5 năm và có thể sẽ được tăng thềm.

Trong thời gian tới, Intel sẽ cố gắng tận dụng hợp tác với các trường Đại học ở các quốc gia trền thế giới để hỗ trợ việc cung cấp phòng thí nghiệm cho mình. Sau đó, Intel sẽ tính tới việc mở rộng thềm trụ sở nghiền cứu ở những quốc gia khác.

Đức Thuận

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • Thuy Minh
  • DTTD