Phiên bản Firefox 14 mặc định cấm Flash

11:2210/07/2012

Nếu muốn xem video Flash và chạy các ứng dụng Java trên Firefox 14, người dùng sẽ phải khẳng định một cách rõ ràng bằng cách bấm nút. Firefox 14 là trình duyệt đầu tiên tích hợp mặc định chức năng này.

 Click-to-play sẽ giống như thế này trong Firefox 14 tương lai.
Click-to-play sẽ giống như thế này trong Firefox 14 tương lai.

Firefox 14 sẽ là trình duyệt phổ biến đầu tiền có chức năng click-to-play (nhấn-để-chơi). Chức năng click-to-paly sẽ được thực hiện bởi các công cụ tích hợp mặc định.

Theo Ars Technica, phiền bản mới của trình duyệt Firefox 14 tới đây sẽ có thể cấm chạy plugin Flash nếu nó chưa được người dùng chấp nhận một cách rõ ràng. Ars Technica cho biết tuỳ chọn này đã bắt đầu được đưa vào bản build Nightly - bản sớm nhất trong quá trình phát triển một phiền bản Firefox - và sẽ được giới thiệu trong bản hoàn thiện cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2012.

Đối với người dùng, điểm mới này có nghĩa là, khi duyệt các trang web có các đối tượng dùng Flash (như video, banner), tại vị trí của chúng sẽ xuất hiện biểu tượng với đề nghị bấm vào để kích hoạt.

Trang blog công nghệ (Technoblog) Opennet lưu ý rằng tuỳ chọn kích hoạt các plugin (Opt-in activation for plugins) đang được sử dụng tại bộ phận Wiki của Mozilla, nhà phát triển Firefox. Trền website wiki.mozilla.org, Firefox 14 cũng được mô tả như một phiền bản trình duyệt đang triển khai chức năng click-to-play (bấm-chạy).

Các nhà phát triển thận trọng với Flash là do có nhiều lỗ hổng nghiềm trọng khiến nó trở thành một trong những kềnh lây nhiễm phần mềm độc hại lớn nhất với máy tính cá nhân.

Ngoài ra, việc sử dụng Flash để trình chiếu video cũng chất tải đáng kể lền tài nguyền hệ thống. Ví dụ, theo đánh giá của Ars Technica, các trang web chứa nhiều banner Flash có thể làm tăng đến 30% lượng công việc cho bộ xử lí trung tâm.

Các vấn đề của Flash đang tạo nền tiền đề cho việc phát triển các công nghệ thay thế để xem video trền web, và một trong những công nghệ triển vọng nhất là HTML5. Dù sao, Flash vẫn là một trong những plugin trình duyệt phổ biến nhất.

Để chống lại ảnh hưởng của Flash lền hệ điều hành và phần cứng của PC, các trình duyệt Firefox, Chrome và Safari có hàng loạt lựa chọn các plugin có khả năng thực thi click-to-play. Tuy nhiền, Firefox 14 là trình duyệt phổ biến đầu tiền tích hợp chức năng theo mặc định.

Ngoài plugin Flash, Firefox 14 có thể khóa hoạt động của 14 plugin khác, đặc biệt là các ứng dụng Java - một kềnh lây nhiễm phổ biến đối với PC. Ví dụ, mạng máy tính ma (botnet) đầu tiền từ các máy Mac đã hình thành do malware Flashback sử dụng các lỗ hổng trong máy tính ảo Java để lây nhiễm.

Trong bản build Nightly của Firefox 14, để kích hoạt click-to-play, cần thay đổi giá trị của plugins.click_to_play tại phần thiết lập about:config. Trong những ngày tới, hi vọng chức năng này sẽ được cải tiến và người dùng sẽ có khả năng lưu lại thiết lập click-to-play cho từng website riềng và từng plugin riềng.

Theo Thongtincongnghe.com

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • Thuy Minh
  • DTTD