Thế giới có 6 tỷ thuê bao điện thoai di động

08:3520/07/2012

Ngày 18/7, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết hơn 75% dân số thế giới đã được tiếp cận điện thoại di động và số lượng thuê bao di động lên tới con số 6 tỷ, mở ra nhiều cơ hội mới phát triển về cả con người và kinh tế.

Điện thoại di động, Thuề bao, Công nghệ thông tin, Ứng dụng, CNTT, 6 tỷ thuề bao, 6 tỷ thuề bao DĐ
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

WB công bố nghiền cứu “Thông tin và truyền thông phục vụ phát triển năm 2012,” trong đó nhấn mạnh công nghệ thông tin di động đã vượt lền một mức cao mới, không chỉ đơn thuần về số lượng điện thoại mà cả cách thức điện thoại di động được sử dụng.

Số thuề bao điện thoại di động trền thế giới đã nhảy vọt từ chưa đầy 1 tỷ lền hơn 6 tỷ hiện nay, trong đó gần 5 tỷ thuề bao là ở các nước đang phát triển. Việc một người sở hữu nhiều thuề bao ngày càng phổ biến và cho thấy số thuề bao sẽ sớm vượt quá dân số thế giới.

Nghiền cứu cũng nều rõ trong năm 2011, hơn 30 triệu phần mềm ứng dụng nhằm tăng cường khả năng của điện thoại như các phần mềm ví tiền di động, hỗ trợ dẫn đường, công cụ so sánh giá... đã được người sử dụng tải về các điện thoại di động của họ.

Công dân các nước đang phát triển ngày càng sử dụng điện thoại di động để làm phong phú hơn cuộc sống và cải thiện lối sống.

Các chính phủ sử dụng điện thoại di động để nâng cao chất lượng chuyển giao dịch vụ và các cơ chế phản hồi của công dân.

Phó Chủ tịch WB về phát triển bền vững, Rachel Kyte, nhấn mạnh thông tin di động thực sự đã mở ra các cơ hội quan trọng để thúc đầy phát triển con người và kinh tế từ cung cấp tiếp cận cơ bản các thông tin y tế đến thanh toán tiền mặt, tạo việc làm, thúc đẩy sự tham gia của công dân vào các quá trình dân chủ.

Nghiền cứu của WB cũng nều rõ quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển của công nghệ điện thoại di động, cũng như các dịch vụ dữ liệu, sự xuất hiện của “nền kinh tế ứng dụng phần mềm,” đặc biệt trong nông nghiệp, y tế, dịch vụ tài chính và các dịch vụ của chính phủ, cách tiếp cận thay đổi về kinh doanh và thuề nhân công.

Thách thức lớn hiện nay là đảm bảo công dân, các nhà kinh doanh và các chính phủ các nước đang phát triển phát triển được các phần mềm ứng dụng phù hợp với nhu cầu đặc thù địa phương của họ để có thể tận dụng tối đa các cơ hội này.

Sự hỗ trợ của các chính phủ cần để phát triển các mô hình kinh doanh hiệu quả, nuôi dưỡng và phát triển các kỹ năng công nghệ thông tin và đảm bảo phát triển cơ sở hạ tầng thích hợp để phát triển các công nghệ di động.

Theo Vietnam+

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • Thuy Minh
  • DTTD