Google Docs ngừng hỗ trợ các file định dạng Office 1997-2007

07:1227/09/2012

Google đã chính thức ngừng hỗ trợ các định dạng file của các phiên bản Office 1997-2007 và người dùng chỉ có thể chia sẻ các file được tạo từ Office 2010 hoặc mới hơn.

 

Google, Docs, Google Docs, Microsoft, Office, app-news, web-news
Google muốn công nghệ là cần phải cập nhật và tiến bộ

Từ ngày 01/10, người dùng sẽ không thể tải về hoặc đăng lền các tập tin tài liệu (document), bảng tính ( spreadsheet), bảng trình bày (slideshow) có định dạng Office 1997-2007. Mặc dù từ lâu, Microsoft bỏ lại các định dạng này phía sau để thay thế bằng .docx, .xlsx .pptx, Google vẫn đã cung cấp các ứng dụng Business, Education Government có thể sử dụng tốt những định dạng lỗi thời.

Phiền bản thông dụng của Google Apps đã hỗ trợ các định dạng Office mới. Người dùng có thể kỳ vọng vào khả năng xuất sang tập tin có đuôi nối “x” sẽ xuất hiện trền thanh công cụ Google Docs trong thời gian gần.

Đây là một chong các thay đổi nhanh chóng của Google Docs. Người dùng chỉ còn chưa đầy 1 tuần để thích nghi. Nhìn từ khía cạnh khác thì sự thay đổi tính năng này cho người ta thấy rõ sự khác biệt giữa Microsoft và Google. Trong khi Microsoft ý thức rất cao về khả năng tương thích ngược, thì Google nghĩ rằng những công nghệ và định dạng cũ cần đi theo sự tiến bộ.

Hồng Ngọc

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • Quảng cáo ASUS UX370
  • DTTD