• Yamha
 • Choáng với góc máy tính của những kẻ siêu lười

  08:1216/10/2012

  Nhiều người đã biến “thiên đường máy tính” của mình thành những đống bừa bộn, thậm chí thành bãi rác hoặc ổ chuột theo đúng nghĩa đen.

   may tinh, bua bon, bai rac, o chuot, sieu luoi, máy tính, bừa bộn, bãi rác, ổ chuột, siều lười 

  Mải mề lướt web hoặc chơi điện tử mà quền ăn, quền ngủ hoặc thậm chí.. quền tắm chỉ là chuyện bình thường nếu so sánh với những bức ảnh dưới đây, khi nhiều người biến “thiền đường máy tính” của mình thành những đống bừa bộn, thậm chí thành bãi rác hoặc ổ chuột theo đúng nghĩa đen: 

  may tinh, bua bon, bai rac, o chuot, sieu luoi, máy tính, bừa bộn, bãi rác, ổ chuột, siều lười 

  may tinh, bua bon, bai rac, o chuot, sieu luoi, máy tính, bừa bộn, bãi rác, ổ chuột, siều lười 

  may tinh, bua bon, bai rac, o chuot, sieu luoi, máy tính, bừa bộn, bãi rác, ổ chuột, siều lười 

  may tinh, bua bon, bai rac, o chuot, sieu luoi, máy tính, bừa bộn, bãi rác, ổ chuột, siều lười 

  may tinh, bua bon, bai rac, o chuot, sieu luoi, máy tính, bừa bộn, bãi rác, ổ chuột, siều lười 

  may tinh, bua bon, bai rac, o chuot, sieu luoi, máy tính, bừa bộn, bãi rác, ổ chuột, siều lười 

  may tinh, bua bon, bai rac, o chuot, sieu luoi, máy tính, bừa bộn, bãi rác, ổ chuột, siều lười 

  may tinh, bua bon, bai rac, o chuot, sieu luoi, máy tính, bừa bộn, bãi rác, ổ chuột, siều lười 

  may tinh, bua bon, bai rac, o chuot, sieu luoi, máy tính, bừa bộn, bãi rác, ổ chuột, siều lười 

  may tinh, bua bon, bai rac, o chuot, sieu luoi, máy tính, bừa bộn, bãi rác, ổ chuột, siều lười 

  may tinh, bua bon, bai rac, o chuot, sieu luoi, máy tính, bừa bộn, bãi rác, ổ chuột, siều lười 

  may tinh, bua bon, bai rac, o chuot, sieu luoi, máy tính, bừa bộn, bãi rác, ổ chuột, siều lười 

  may tinh, bua bon, bai rac, o chuot, sieu luoi, máy tính, bừa bộn, bãi rác, ổ chuột, siều lười

  may tinh, bua bon, bai rac, o chuot, sieu luoi, máy tính, bừa bộn, bãi rác, ổ chuột, siều lười

  Theo ICTnews

  Gửi nhận xét về bài viết:
  Họ tên:    Email:
  Nội dung:
  • DTTD