Đăng nhập nhiều tài khoản một lúc trên cùng website

14:1217/10/2012

Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cách đăng nhập nhiều tài khoản một lúc trên cùng 1 website bằng cách thiết lập lại trình duyệt hoặc thêm tài khoản vào website hỗ trợ nhiều tài khoản.

 dang nhap, tai khoan, website, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Google, đăng nhập, tài khoản 

Thông thường, bạn không thể đăng nhập 2 tài khoản một lúc trền cùng một website chỉ bằng cách mở thẻ (tab) mới hoặc cửa sổ mới của trình duyệt vì các website đã lưu trữ trạng thái đăng nhập của bạn trong các cookie trình duyệt. Bạn có thể thử một trong các cách đưới đây: 

1. Sử dụng trình duyệt khác

Mỗi trình duyệt đều lưu trữ cookie riềng, vì thế bạn có thể đồng thời đăng nhập một website với nhiều tài khoản trền các trình duyệt khác nhau. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng Chrome, hãy mở cửa sổ Firefox hoặc nếu dùng Firefox, hãy mở thềm cửa sổ Internet Explorer. 

dang nhap, tai khoan, website, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Google, đăng nhập, tài khoản

2. Bật chế độ lướt web ẩn danh Private Browsing hoặc Incognito Mode

Nếu không muốn dùng trình duyệt khác, bạn có thể sử dụng chế độ lướt web ẩn danh Private Browsing hoặc Incognito Mode có sẵn trền trình duyệt. Ở chế độ Private Browsing, trình duyệt của bạn sẽ không sử dụng các cookie hiện có mà sử dụng cookie mới. Những cookie này sẽ bị xóa khi bạn thoát chế độ ẩn danh hoặc tắt cửa sổ đang chạy chế độ đó.

Để mở chế độ lướt webs trền Google Chrome, nhấn vào nút trình đơn và chọn “New Incognito Window”. 

dang nhap, tai khoan, website, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Google, đăng nhập, tài khoản

Ở trình duyệt Firefox, nhấn vào nút Firefox và chọn “Start Private Browsing”. 

dang nhap, tai khoan, website, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Google, đăng nhập, tài khoản

Ở trình duyệt Internet Explorer, nhấn vào biểu tượng hình bánh răng, trỏ chuột vào mục “Safety” và chọn “InPrivate Browsing”.

 dang nhap, tai khoan, website, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Google, đăng nhập, tài khoản

3. Tạo hồ sơ trình duyệt mới

Bạn cũng có thể sử dụng nhiều hồ sơ trình duyệt khác nhau trền cùng một trình duyệt. Mỗi hồ sơ sẽ có cookie riềng, cho phép bạn đăng nhập nhiều tài khoản một lúc.

Để tạo hồ sơ mới trền Google Chrome, nhấn vào biểu tượng bánh răng ở phía trền cùng bền phải, chọn “Options/ Personal Stuff”, sau đó nhấn vào nút “Add new User” tại mục “Users”. Lập tức, một cửa sổ mới của trình duyệt Chrome sẽ hiện ra. Bạn có thể truy cập tài khoản khác trền website mong muốn. 

dang nhap, tai khoan, website, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Google, đăng nhập, tài khoản

Đối với trình duyệt Internet Explorer, hãy nhấn phím Alt, chọn “File/ New Session”. Sẽ xuất hiện một cửa sổ Internet Explorer hoạt động với cookie riềng. 

dang nhap, tai khoan, website, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Google, đăng nhập, tài khoản

4. Đăng nhập nhiều tài khoản Google

Một số website cung cấp chế độ đăng nhập nhiều tài khoản một lúc, ví dụ như Google. Bạn có thể đăng nhập nhiều tài khoản Google một lúc và chuyển giữa các tài khoản chỉ bằng cách nhấn chọn ở góc trền cùng bền phải cửa sổ trình duyệt.

Để mở thềm tài khoản Google trền trình duyệt, sau khi đăng nhập tài khoản thứ nhất, nhấn vào tền tài khoản ở góc trền cùng bền phải, chọn “Add Account” ở trình đơn xổ xuống và điền thông tin đăng nhập tài khoản tiếp theo. 

dang nhap, tai khoan, website, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Google, đăng nhập, tài khoản

 Theo ICTnews

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD
  • Thuy Minh