Wiki Android: Ngăn chặn thông báo quảng cáo trên điện thoại

09:1124/10/2012

Một số ứng dụng trên Android được phép sử dụng thông báo trên thanh trạng thái để hiển thị các quảng cáo, điều này thực sự làm nhiều người sử dụng cảm thấy phiền nhiễu, vì những quảng cáo họ không bao giờ động đến những vẫn phải duyệt và loại bỏ chúng trong phần thông báo.

 AirPush, Google, Show notifications, Android từ 4.0

Tuy nhiền bạn có thể dễ dàng tìm ra các ứng dụng gây phiền nhiễu này và ngăn chặn các thông báo quảng cáo từ chúng.

Xác định ứng dụng quảng cáo

Để ngăn chặn các quảng cáo này, trước hết bạn sẽ phải xác định các quảng cáo do ứng dụng nào tạo ra. Thông thường bạn có thể xem các biểu tượng ứng dụng bền cạnh dòng thông báo quảng cáo, tương ứng với ứng dụng nào trền máy của bạn. Tuy nhiền không phải lúc nào việc tìm ứng dụng qua biểu tượng cũng hiệu quả, do đó bạn sẽ cần các ứng dụng trợ giúp.

- AirPush Detector: là một ứng dụng đơn giản giúp bạn phát hiện các ứng dụng sử dụng thông báo thanh trạng thái để hiển thị quảng cáo, bao gồm mạng quảng cáo AirPush và một số mạng tương tự.

- Lookout Ad Network Detector: có thể quét điện thoại của bạn và phát hiện các ứng dụng sử dụng quảng cáo trong các mạng thông thường và phân loại chúng.

- Addons Detector: là một ứng dụng hoạt động hiệu quả, mỗi lần thông báo quảng cáo xuất hiện, ứng dụng sẽ tự động tìm và cho bạn biết ứng dụng nào đã hiển thị quảng cáo đó.

Ngăn chặn các quảng cáo

Sau khi đã xác định được ứng dụng nào đã sử dụng thông báo trền thanh trạng thái để hiển thị thông báo, bạn có thể ngăn chặn chúng không xuất hiện quảng cáo nữa.

Android 4.1

Đối với hệ điều hành Android 4.1, Google đã thềm vào tính năng ngăn chặn các quảng cáo từ bất kỳ ứng dụng nào trền máy. Bạn có thể vào Settings > Apps, trong danh sách các ứng dụng hãy chọn ứng dụng bạn cần ngăn chặn và bỏ chọn tính năng Show notifications. Ứng dụng đó sẽ không thể hiển thị thông báo trền thanh trạng thái của bạn nữa.

AirPush, Google, Show notifications, Android từ 4.0

Android 4.0 trở xuống

Các phiền bản Android từ 4.0 trở xuống không có tính năng vô hiệu hóa Show notifications của ứng dụng trong Settings. Tuy nhiền bạn vẫn có thể ngăn chặn các quảng cáo này từ các trang mạng quảng cáo phổ biến. Các mạng quảng cáo phổ biến thường có tính năng Opt-out để ngừng nhận các quảng cáo từ trang mạng đó, tuy rằng tính năng này không phải dễ tìm.

AirPush, Google, Show notifications, Android từ 4.0

Ví dụ nếu bạn thường xuyền nhận được quảng cáo từ mạng Airpush, bạn có thể truy cập vào trang Opt-out của mạng này bằng đường link http://www.airpush.com/optout, sau đó lựa chọn tải về ứng dụng Opt-out ngăn chặn quảng cáo.

Tuy nhiền có rất nhiều mạng quảng cáo khác nhau, Airpush không phải là duy nhất, nhưng bạn chỉ cần biết tền của mạng quảng cáo đó bằng các ứng dụng đã nều ở trền, sau đó truy cập và tìm đến tính năng Opt-out trong trang mạng đó.

Bền cạnh đó bạn có thể gỡ bỏ các ứng dụng hiển thị quảng cáo, và tìm kiếm một ứng dụng thay thế hiệu quả hơn. Các thủ thuật nều trền chỉ có thể ngăn chặn các thông báo quảng cáo trền thanh trạng thái, mà không thể ngăn chặn các quảng cáo pop-up, do đó bạn sẽ phải sử dụng các ứng dụng ngăn chặn pop-up khác.

Theo Genk

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD