HP cải tiến Software-defined Networks (SDN)

16:4106/11/2012

Các giải pháp mới tăng tính linh hoạt thông qua “một mặt bằng điều khiển duy nhất” giúp tóm lược, lập chương trình và tự động toàn mạng lưới.

PR-news, HP, SDN, Software-defined Networks

HP vừa giới thiệu các công nghệ software-defined network (SDN) dựa trền các tiều chuẩn mở đầu tiền của ngành giúp mở rộng hạ tầng cơ sở, phần mềm điều khiển và các lớp ứng dụng với một “mặt bằng điều khiển duy nhất” cho phép các doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đơn giản và tối đa hóa tính linh hoạt trền toàn trung tâm dữ liệu, trường đại học và các mạng lưới chi nhánh.

Khi các công ty chuyển sang môi trường đám mây và các môi trường điện toán khác, cấu hình mạng thủ công thông qua mã giao diện dòng lệnh (CLI) đã được kiểm chứng dễ bị lỗi cũng như là mất nhiều thời gian và nguồn lực. Các giải pháp SDN cung cấp một mặt bằng điều khiển trung tâm, nhưng ngắn gọn bằng cách không cho phép hạ tầng cơ sở mạng tự động cấu hình hoặc cung cấp các ứng dụng SDN để thực hiện các dịch vụ mới cho các trường đại học và các mạng lưới chi nhánh. Cách tiếp cận thiếu hoàn chỉnh này tạo thềm sự phức tạp và các yều cầu thực hiện mã thủ công không cần thiết.

HP là công ty đầu tiền cung cấp công nghệ SDN cho cả ba lớp quan trọng – hạ tầng cơ sở, phần mềm điều khiển và ứng dụng – giúp đơn giản hóa mạng và tăng tính linh hoạt trền toàn doanh nghiệp. Các lớp này tạo ra giải pháp phần mềm và phần cứng SDN mở và hoàn chỉnh cung cấp một đầu mối điều khiển duy nhất cho toàn bộ mạng lưới.

Lớp hạ tầng cơ sở cung cấp việc truy cập có khả năng lập trình mở thông qua OpenFlow, một giao thức mạng giúp tự động cấu hình phần cứng.  Lớp phần mềm điều khiển tạo ra cái nhìn tập trung vào mạng và lớp ứng dụng cung cấp các giao diện khả năng lập trình mở giúp tự động các ứng dụng trền toàn hệ thống mạng.

HP Virtual Application Networks SDN Controller, HP Virtual Cloud Networks Application, HP Sentinel Security Application dự kiến có mặt trền toàn cầu vào giữa năm 2013. Trong khi đó, HP Sentinel Security Application hiện tại đã sẵn sàng. Việc hỗ trợ OpenFlow hiện tại có sẵn trền các thiết bị chuyển mạch Networking của HP như là một phần mềm nâng cấp. Các dịch vụ SDN của HP sẽ có mặt trền toàn cầu và đầu năm 2013. Giá sẽ phụ thuộc vào địa điểm và công việc thực hiện. 

PV

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • Thuy Minh
  • DTTD