• Yamha
 • 30 phím tắt cho IE, Firefox và Google Chrome

  11:3905/02/2013

  Internet Explorer, Firefox, Google Chrome là 3 phần mềm quen thuộc với mỗi người sử dụng Internet. Dưới đây là 30 phím tắt rất hữu ích và tiện lợi khi sử dụng 3 phần mềm này.

  Internet Explorer

  1. Alt = Hiện thanh menu.

  2. Alt + M = Điều hướng đến trang chủ của bạn.

  3. Alt + C = Xem lịch sử trình duyệ̀t Web, Feed.

  4. Ctrl + J = Xem các File tải xuống.

  5. Ctrl + L = Chuyề̉n sang một địa chỉ mới.

  6. Ctrl + D = Đánh dấu một trang web vào mục yều thích của bạn.

  7. Ctrl + B = Tìm kiề́m mục yều thích hoặc các trang đã được đánh dấu của bạn.

  8. Ctrl + T = Mở một tab mới.

  9. F5 = Tải lại trang web đang mở hiện tại.

  10. Ctrl + F4 = Thoát khỏi một tab hiện tại.

   Chèn hình ảnh nếu có

  Firefox

  1. Alt + D = Chuyển con trỏ lền thanh địa chỉ.

  2. Alt + Homec= Trở lại trang chủ.

  3. Ctrl+- = Giảm kích thước phần nội dung trong trang.

  4.Ctrl++ = Phóng to kích thước phần nội dung trong trang.

  5. Ctrl+S = Ghi lại trang Web đang xem.

  6. Ctri+n = Tới Tab tương ứng (n là số thứ tự như 1, 2, 3...).

  7. Alt+Shift+Delete = Xoá hết dữ liệu cá nhân đã dùng trền Firefox.

  8. Ctrl+N= Mở cửa sổ Firefox mới.

  9. Alt + < = Quay về trang trước.

  10. Ctrl+F4 = Đóng Tab hiện thời.

  Google Chrome

  1. Ctrl++= Phóng to cỡ chữ.

  2. Ctrl+-= Thu nhỏ cỡ chữ.

  3. Ctrl+0 = Quay về cỡ chữ chuẩn ban đầu.

  4. Ctril+U = Kiểm tra nguồn của trang Web.

  5. Ctrl+F5 = Reload lại trang Web nhanh hơn.

  6. Ctrl+H = Xem lại lịch sử truy cập.

  7. Ctrl+Tab = Chuyển qua Tab tiếp sau.

  8. Ctrl+T = Mở một Tab mới.

  9. Ctrl+P = In trang web đang truy cập.

  10. Alt+Home = Mở trang chủ.

  Theo QTM

  Gửi nhận xét về bài viết:
  Họ tên:    Email:
  Nội dung:
  • DTTD