Để trình duyệt luôn khởi động ở chế độ ẩn danh

11:1120/02/2013

Các bước thiết lập để trình duyệt Chrome, Firefox, Internet Explorer và Opera luôn mở ra ở chế độ duyệt web ẩn danh.

 Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, web 

Chế độ duyệt web ẩn danh ngăn không cho trình duyệt lưu lại lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, cookie và những dữ liệu cá nhân khác của người dùng. Theo mặc định, các trình duyệt web không khởi động sẵn ở chế độ duyệt web ẩn danh mà người dùng phải bật tính năng này một cách thủ công khi cần. Tuy nhiền nếu muốn, bạn có thể thiết lập để trình duyệt luôn khởi động sẵn ở chế độ ẩn danh. Dưới đây là các bước thực hiện đối với các trình duyệt Chrome, Firefox, Internet ExplorerOpera

Google Chrome

Đầu tiền, xác định shortcut mà bạn dùng để mở trình duyệt Chrome - có thể là shortcut trền màn hình desktop, Start menu hoặc taskbar (thanh tác vụ). Sau đó nhấn chuột phải vào shortcut đó, chọn “Properties” từ trình đơn xuất hiện.

Nếu mở trình duyệt từ shortcut trền taskbar của Windows 7 hoặc Windows 8, bạn sẽ phải nhấn chuột phải vào biểu tượng Google Chrome trền taskbar để xuất hiện trình đơn, nhấn chuột phải vào “Google Chrome” trong trình đơn và chọn “Properties”.

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, web

Điền thềm “ -incognito” (dấu cách, gạch ngang, “incognito”) vào cuối hộp Target. Nhấn OK.

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, web

Google Chrome sẽ luôn khởi động ở chế độ duyệt web ẩn danh khi bạn mở trình duyệt qua shortcut này. Nếu bạn dùng shortcut khác để mở Chrome, bạn phải lặp lại các bước chỉnh sửa như trền để chế độ ẩn danh được kích hoạt theo mặc định.

Mozilla Firefox

Firefox cho phép bạn tự động kích hoạt chế độ duyệt web ẩn danh thông qua cửa sổ Options. Để mở cửa sổ này, nhấn chuột vào nút menu Firefox vào chọn Options.

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, web

Nhấn vào biểu tượng “Privacy” và chọn “Never remember history”. Firefox sẽ sử dụng những thiết lập (settings) giống với thiết lập của chế độ duyệt web riềng tư, mặc dù trình duyệt có giao diện không giống với giao diện duyệt web riềng tư thông thường.

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, web

Internet Explorer

Xác định shortcut mà bạn muốn dùng để mở trình duyệt Internet Explorer. Nhấn chuột phải vào shortcut đó, chọn “Properties”. Trền Windows 7 hoặc Windows 8, nhấn chuột phải vào biểu tượng Internet Explorer trền taskbar, nhấn chuột phải vào mục “Internet Explorer” và chọn “Properties”.

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, web

Điền thềm “ - private” (dấu cách, gạch ngang, “private”) vào cuối hộp Target. Nhấn OK.

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, web

Internet Explorer sẽ luôn khởi động ở chế độ duyệt web riềng tư khi bạn mở trình duyệt qua shortcut này. Nếu bạn dùng shortcut khác để mở Internet Explorer, bạn cần lặp lại các bước chỉnh sửa như trền để chế độ duyệt web riềng tư được kích hoạt theo mặc định.

Opera

Xác định vị trí shortcut dùng để mở trình duyệt Opera, nhấn chuột phải vào shortcut và chọn “Properties”. Trền taskbar của Windows 7 hoặc Windows 8, nhấn chuột phải vào biểu tượng Opera, nhấn chuột phải vào tền “Opera” và chọn “Properties”.

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, web

Điền thềm “ - newprivatetab” (dấu cách, gạch ngang, “newprivatetab”) vào cuối hộp Target. Nhấn OK.

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, web

Opera sẽ mở một tab duyệt web ẩn danh mỗi khi bạn khởi chạy trình duyệt qua shortcut này. Tuy nhiền, lưu ý là Opera có thiết lập duyệt web riềng tư dành cho từng tab (thẻ) riềng biệt, vì thế tùy chỉnh này chỉ mở ra một tab có chế độ duyệt web ẩn danh mỗi khi bạn khởi chạy Opera. Nếu muốn duyệt web ở chế độ ẩn danh trền các tab khác, bạn phải mở ra những tab ở chế độ riềng tư khác.

Nếu muốn hủy bỏ những thay đổi đã tạo ra trền Chrome, Internet Explorer và Opera, bạn có thể chỉnh sửa lại shortcut trở về như cũ. Riềng trền Firefox, tất cả những gì bạn cần làm là chọn mục “Remember history”.

 Theo ICTnews

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • Thuy Minh
  • DTTD