Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013

10:1118/05/2013

Bài viết hướng dẫn cách xem những phím tắt bàn phím đi kèm mỗi câu lệnh trong Word 2013 và bổ sung shortcut mới hoặc thay đổi những shortcut hiện tại.

Nhiều lệnh trong Microsoft Word có shortcut (phím tắt bàn phím) đi kèm, giúp người dùng nhanh chóng định dạng văn bản, lưu file và thực hiện các thao tác khác trền tài liệu. Những phím tắt bàn phím này có thể được tùy chỉnh hoặc bạn có thể gắn shortcut cho các lệnh chưa có phím tắt.

Dưới đây là cách để xem những phím tắt bàn phím đi kèm mỗi câu lệnh trong Word 2013, bổ sung shortcut mới hoặc thay đổi những shortcut hiện tại.

Có một số cách để truy cập màn hình Options để tùy biến thanh Ribbon, nơi có hộp thoại cho phép tùy chỉnh shortcut bàn phím. Cách thứ nhất là nhấn vào tab (thẻ) “File”.

chỉnh sửa phím tắt, Word 2013, Microsoft Word, shortcut, thuthuat-news

Sau đó, nhấn vào “Options” từ danh sách menu ở phía bền trái. 

chỉnh sửa phím tắt, Word 2013, Microsoft Word, shortcut, thuthuat-news

Trền hộp thoại “Word Options”, nhấn vào “Customize Ribbon” ở menu phía bền trái.

chỉnh sửa phím tắt, Word 2013, Microsoft Word, shortcut, thuthuat-news

Cách thứ hai nhanh hơn để truy cập màn hình Customize Ribbon là nhấn chuột phải lền một trong các tiều đề mục ở tab bất kỳ của Ribbon. Chọn “Customize the Ribbon” từ trình đơn xuất hiện.

 

chỉnh sửa phím tắt, Word 2013, Microsoft Word, shortcut, thuthuat-news

Phía bền trái của màn hình “Customize Ribbon” là danh sách các câu lệnh. Nhấn vào nút “Customize” ở dưới cùng cạnh “Keyboard shortcuts”.

chỉnh sửa phím tắt, Word 2013, Microsoft Word, shortcut, thuthuat-news

Hộp thoại “Customize Keyboard” xuất hiện. Để liệt kề tất cả các lệnh trong danh sách “Commands” ở phía bền phải, chọn “All Commands” ở danh sách “Categories”. Nếu bạn biết câu lệnh muốn chèn shortcut nằm ở mục nào, bạn có thể chọn mục đó để thu hẹp danh sách các lệnh ở phía bền phải.

Chọn lệnh muốn chèn shortcut từ danh sách Commands. Nếu không có phím shortcut được liệt kề ở hộp “Current keys”, nghĩa là chưa có phím shortcut gắn với lệnh đó.

Để gán một phím shortcut cho lệnh, đặt con trỏ vào hộp soạn thảo “Press new shortcut key” và nhấn phím shortcut bạn muốn dùng.

Nếu phím shortcut đó chưa được dùng bởi lệnh bất kỳ trong Word, trường “Currently assigned to” bền dưới hộp “Current keys” sẽ hiện “[unassigned]”. Nhấn nút “Assign” để gán phím shortcut đã chọn cho câu lệnh được chọn.

chỉnh sửa phím tắt, Word 2013, Microsoft Word, shortcut, thuthuat-news

Lưu ý: Nếu bạn nhập shortcut bàn phím đã được gán cho lệnh khác, Word sẽ thông báo lệnh được gán với shortcut đó. Chỉ cần nhấn vào các phím shortcut khác cho tới khi thấy xuất hiện chữ “[unassigned]” như trong ảnh trền.

chỉnh sửa phím tắt, Word 2013, Microsoft Word, shortcut, thuthuat-news

Một khi bạn nhấn “Assign”, phím shortcut sẽ được thềm vào danh sách “Current keys”.

Lưu ý: Bạn có thể gán nhiều hơn một phím shortcut cho một câu lệnh.

Nhấn “Close” để đóng hộp thoại “Customize Keyboard”

chỉnh sửa phím tắt, Word 2013, Microsoft Word, shortcut, thuthuat-news

Lưu ý: Để xóa một shortcut gán cho một lệnh, chọn shortcut đó trong danh sách “Current keys” và nhấn “Remove”.

Nhấn “OK” từ hộp thoại “Word Options” để đóng lại.

chỉnh sửa phím tắt, Word 2013, Microsoft Word, shortcut, thuthuat-news

Bạn cũng có thể thay đổi shortcut đã gán cho một lệnh bằng cách xóa shortcut đó đi và gán cho lệnh shortcut mới.

Theo ictnews

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • Thuy Minh
  • DTTD