HTC Desire

10:4826/08/2010

Không mạnh nhất nhưng khá toàn diện, HTC Desire là chiếc điện thoại Android đáng để trải nghiệm.


Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD
  • DPN