• Yamha
 • HTC Desire

  10:4826/08/2010

  Không mạnh nhất nhưng khá toàn diện, HTC Desire là chiếc điện thoại Android đáng để trải nghiệm.


  Gửi nhận xét về bài viết:
  Họ tên:    Email:
  Nội dung:
  • DTTD