Microsoft cung cấp bản quyền phần mềm cho Sacomreal

10:0313/11/2010

Microsoft và công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác về vấn đề bản quyền sử dụng phần mềm.


Microsoft, Sacomreal
Microsoft ký kết hợp tác với Sacomreal

Với thỏa thuận này, Sacomreal sẽ triển khai bộ giải pháp Microsoft Dynamics CRM vào hoạt động của doanh nghiệp. Sacomreal là Doanh nghiệp địa ốc đầu tiền tại Việt Nam triển khai giải pháp Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft sẽ hỗ trợ vận hành và sử dụng giải pháp trong cơ sở hạ tầng CNTT của Sacomreal, cung cấp tư vấn công nghệ để triển khai tối ưu hóa cơ sở hạ tầng CNTT, quản trị điều hành, bảo mật trao đổi thông tin trền nền tảng Microsoft.

Đồng thời, Microsoft sẽ phát triển quy trình chung nhằm giúp giảm thiểu chi phí, tăng cường mức độ tự động và theo dõi để hỗ trợ năng suất hoạt động doanh nghiệp.

PV
Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • WiHo Tet
  • DTTD