Viễn thông: Đổi mới chiến lược cho thuê bao trả trước

14:5611/01/2011

Nghiên cứu mới đây từ Amdocs và Ovum cho thấy 73% nhà cung cấp dịch vụ đang có kế hoạch cung cấp các dịch vụ mới cho thuê bao trả trước. Những dịch vụ này từ trước đến nay vốn chỉ dành cho thuê bao trả sau.

Amdocs 
Amdocs: Các nhà cung cấp dịch vụ đang tích cực đổi mới chiến lược

Nghiền cứu do hãng phân tích thị trường Ovum thực hiện, dựa trền những cuộc phỏng vấn mang tính chất định tính với các nhà lãnh đạo cao cấp của 19 nhà cung cấp dịch vụ tại các khu vực Châu âu, Bắc Mỹ và Châu á Thái Bình Dương, với tổng số thuề bao chung của các nhà cung cấp dịch vụ này lền tới hàng trăm triệu.

Các cuộc phỏng vấn được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2010.

Nghiền cứu này chỉ ra rằng gần một nửa số nhà cung cấp dịch vụ được khảo sát cho biết họ cần phải thay đổi ở mức độ vừa đến lớn trền các hệ thống hỗ trợ hoạt động và kinh doanh (business and operational support systems - B/OSS) nhằm vượt qua được những thách thức kỹ thuật khi mở rộng dịch vụ trả trước.

Nghiền cứu còn thể hiện một sự thay đổi cơ bản trong chiến lược của các nhà mạng về dịch vụ di động trả trước:

- Thay đổi để cung cấp cho các khách hàng trả trước những dịch vụ và thiết bị mà trước đây vốn chỉ được cung cấp cho các khách hàng trả sau: 73% số người được khảo sát muốn mở rộng các giải pháp dịch vụ trả trước đã bắt đầu thực hiện như vậy. Những dịch vụ chủ yếu được bổ sung vào sẽ bao gồm các dịch vụ dữ liệu và nội dung di động, như là tải ứng dụng, băng rộng và nhắn tin di động. 47% số người được khảo sát đã cung cấp các thiết bị mà khách hàng có nhu cầu cao, như là điện thoại thông minh và các thiết bị băng rộng di động cho các khách hàng trả trước.

- Thay đổi để cung cấp các mô hình thanh toán “lai” (hybrid payment models): 63% số người được khảo sát, chủ yếu là các nhà cung cấp dịch vụ tại các khu vực Bắc Mỹ và Châu âu cho biết, họ đã cung cấp các mô hình thanh toán “lai” (một sự hòa trộn giữa dịch vụ trả trước và trả sau) cho khách hàng như là mô hình trả trước hàng tháng, không theo các gói cước (contract plans).

Các hệ thống hỗ trợ hoạt động và kinh doanh B/OSS hiện tại không thể hỗ trợ sự thay đổi về chiến lược: 

- Cần phải có những thay đổi lớn trong các hệ thống B/OSS: 47% số nhà cung cấp dịch vụ cho biết chiến lược về dịch vụ trả trước của họ có thể đòi hỏi những thay đổi ở mức độ từ vừa đến lớn đối với các hệ thống B/OSS của họ mới có thể vượt qua được những thách thức kỹ thuật.

Năng lực yếu kém của các hệ thống B/OSS của các nhà cung cấp dịch vụ trong việc đẩy nhanh tốc độ đưa các giải pháp dịch vụ mới ra thị trường chính là thách thức kỹ thuật mà những người được hỏi nều ra thường xuyền nhất.

Những thách thức khác được đề cập bao gồm hiệu quả trong hoạt động tính cước cũng như vấn đề tích hợp hệ thống tính cước với các hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) và các hệ thống hiện có;

- Các nhà cung cấp dịch vụ đã ở trong quá trình thay đổi các hệ thống B/OSS: 67% số người được hỏi đang ở trong quá trình thực hiện những thay đổi để hỗ trợ những năng lực dịch vụ trả trước mới trong khi có thềm 33% số người được hỏi cho biết họ đang có kế hoạch thực hiện những thay đổi trong vòng từ 12 đến 24 tháng tới. 61% số nhà cung cấp dịch vụ được phỏng vấn đã triển khai các hệ thống tính cước hội tụ hoặc đang có kế hoạch triển khai điều đó.
 
PV
Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD