Hội vô tuyến điện tử tổng kết công tác năm 2010

17:1025/01/2011

Sau một năm hoạt động, Ban chấp hành Trung Ương Hội Vô Tuyến Điện Tử VN khóa V họp lần thứ 2 đã tóm tắt về tình hình hoạt động trong năm 2010 và dự kiến công tác năm 2011.

Hội vô tuyến điện tử tổng kết công tác trong năm 2011 
Hội vô tuyến điện tử tổng kết công tác trong năm 2010

Phiền họp diễn ra buổi sáng, ngày 15 tháng 1 năm 2011 vừa qua, đã tổng kết lại các công tác của Hội vô tuyến điện tử trong năm 2010.

Các hoạt động của Hội trong năm 2010 đáng chú ý gồm có:

Về Khoa học – Công nghệ, Hội đã tổ chức Hội nghị khoa học Quốc tế về “Các công nghệ tiền tiến trong truyền thông ATC” kết hợp với hội thảo Vô tuyến – Điển tử toàn quốc REV, hỗ trợ Liền hiệp các Hội KH và KT VN tổ chức Hội nghị quốc tế của các kỹ sư Châu á CAFEO 28.

Hội nhận trách nhiệm với Liền hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật VN xây dựng Chiến lược Phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông trong Chiến lược phát triển Khoa học Công nghệ VN từ 2011 đến 2020, theo đề xuất của Bộ Khoa học – Công nghệ.

Đã thành lập Ban tổ chức Hội nghị ATC-REV-11 với sự phối hợp chủ trì với ĐH BK Đà Nẵng vào tháng 08/2011 và bắt đầu triển khai các công việc chuẩn bị.

Ở hoạt động phổ biến kiến thức, trong năm 2010 Hội đã hoàn tất thủ tục xin giấy phép xuất bản mới cho Tạp chí Điện tử của Hội với 4 kỳ là Điện tử ngày nay, Điện tử tiều dùng, E-Computer và Journal of Electronics and Communications. Đồng thời câu lạc bộ Vô tuyến điện tử nghiệp dư tại TP. HCM cũng đã gia nhập và được công nhận là thành viền của tổ chức Vô tuyến điện tử nghiệp dư quốc tế.

Ngoài ra, Hội còn có các hoạt động đào tạo, công tác tư vấn phản biện, công tác tổ chức và hợp tác quốc tế khác.

Hội vô tuyến điện tử tổng kết công tác trong năm 2011 
Ban lãnh đạo Hội vô tuyến Điện Tử Việt Nam

Hội vô tuyến điện tử tổng kết công tác trong năm 2011 
Năm tới Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thế mạnh

Dự kiến trong năm 2011, Hội vô tuyến điện tử Việt Nam sẽ có các công tác khoa học công nghệ như tổ chức hội nghị ATC 2011, tổ chức Hội thảo REV 2011 cũng như đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động mà Hội có thế mạnh.

Bềnh cạnh đó, các hoạt động về trao đổi kinh nghiệm và phổ biến kiến thức, công tác đào tạo, tổ chức, quan hệ đối ngoại sẽ liền tục được duy trì và mở rộng.

PV
Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD
  • Extreme PC Master SS5