VinaPhone miễn phí dịch vụ Say2Send trong 3 ngày

14:0815/04/2011

VinaPhone chính thức thông báo chương trình khuyến mãi miễn phí toàn bộ cước sử dụng dịch vụ Tin nhắn thoại Say2Send từ ngày 16/04/2011 đến hết ngày 18/04/2011

VinaPhone 
“Ba ngày vàng trải nghiệm miễn phí cùng VinaPhone”

Từ ngày 16/04/2011 đến hết ngày 18/04/2011, VinaPhone thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt “Ba ngày vàng trải nghiệm miễn phí cùng VinaPhone”. Theo đó, tất cả các khách hàng VinaPhone sẽ được miễn phí toàn bộ cước sử dụng dịch vụ Say2Send.

Dịch vụ Say2Send cho phép các thuề bao VinaPhone có thể gửi bản tin dưới dạng lời nói tới các thuề bao khác ( có thể cùng thuề bao VinaPhone hoặc thuề bao di động của mạng khác).

Các thuề bao nhận bản tin sẽ được hệ thống gửi thông báo dưới dạng tin nhắn SMS thông báo nhận được tin nhắn thoại và hướng dẫn cách quay số để nghe tin nhắn thoại được gửi. Để gửi tin nhắn thoại, các thuề bao gửi tin chỉ cần bấm 945 + số điện thoại người nhận rồi bấm OK là có thể thực hiện gửi tin nhắn dưới dạng lời nói với thời lượng 30 giây tới các thuề bao khác.
 
Hệ thống dịch vụ Say2Send cho phép các thuề bao có thể lưu giữ tối đa 20 bản tin nhắn thoại, mỗi tin sẽ được lưu trong 5 ngày, người sử dụng có thể dễ dàng nghe lại những tin nhắn thoại trước đó.

Để có thông tin chi tiết về dịch vụ cũng như những hướng dẫn cụ thể về cách thức sử dụng dịch vụ bạn đọc có thể truy cập website http://vinaphone.com.vn.

PV
Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • Thuy Minh
  • DTTD