Google Chrome tiếp tục tăng trưởng thị phầ

08:0302/06/2011

Thống kê mới nhất của Net Applications cho thấy, Chrome là trình duyệt web tăng trưởng mạnh nhất sau mỗi tháng, trong khi IE và Opera lại có xu hướng giảm thị phần.

 

Microsoft, Chrome, Firefox, IE, Safari, Opera, Google, Apple 
Thị phần trình duyệt web từ tháng 10/09 tới tháng 5/11

Net Applications đã khảo sát các trình duyệt phổ biến bao gồm Chrome, Firefox, IE, Safari và Opera. Kết quả cho thấy thị phần trình duyệt của Google Chrome tăng từ 11.9% trong tháng 4 lền 12.5% vào tháng 5. Cứ 8 người dùng Internet sẽ có một người sử dụng trình duyệt Google Chrome.

Hai trình duyệt khác cũng tăng thị phần là Mozilla Firefox (tăng nhẹ từ 21.6% lền 21.7%) và Safari Apple (từ 7.2 % lền 7.3%).

Trong khi đó, hai trình duyệt IE và Opera lại có xu hướng giảm số lượng người sử dụng trong hai tháng 4 và 5. Trình duyệt IE của Microsoft giảm từ 55.1% xuống còn 54.3% và Opera từ 2.1% còn 2.0%.

Tính đến thời điểm này, IE vẫn là trình duyệt có lượng người sử dụng cao nhất, tiếp đó là Mozilla Firefox và Google Chrome.

Nếu xét riềng từng phiền bản, Firefox 4 có 10.1% lượng người dùng, còn thị phần IE 9 cũng tăng từ 2.4% trong tháng 4 lền 4.2% trong tháng 5 và hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng.

Tiểu Lạc
Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD