QC Wi-Ho

Thủ thuật Photoshop: Tạo một vùng màu trên ảnh đen trắng

10:1618/05/2012

Hãy tạo một bức ảnh ấn tượng cho riêng bạn với cách tạo màu cho một vùng bất kỳ trên nền ảnh đen trắng.

 

Cách 1

Bước 1: Mở bức ảnh bạn muốn chỉnh sửa trong Photoshop

Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

Bước 2: Sử dụng Levels (Ctrl+L) để tăng độ sáng và độ tương phản cho bức ảnh

Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

Bước 3: Vào Image>Adjustments>Hue/Saturation (Ctrl+U), bảng công cụ này sẽ giúp bạn trừ màu muốn chuyển thành đen trắng.

Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

Bước 4: Trền bảng công cụ Hue/Saturation, chọn thao tác trong từng mảng màu ở phần Master

Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

Sau đó kéo thang công cụ Saturation (ở giữa) về -100, màu sắc đó sẽ chuyển thành dạng đen trắng.

Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

Chỉnh sửa lại một chút với những bông hoa nhiễm màu, ta có kết quả

Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

Bạn có thể tùy ý kết hợp giữ lại một màu hoặc hơn

Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

Cách 2

Bước 1: Để giữ lại màu sắc của chiếc ô và làm toàn bộ ảnh chuyển sang đen trắng

Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

Bước 2: Vào Image>Adjustments>Desaturate (Ctrl+Shift+U) để chuyển toàn bộ bức ảnh về dạng đen trắng

Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

Bước 3: Sử dụng công cụ History Brush Tool (Y) tô lền chiếc ô, ta sẽ thấy màu sắc trở lại. Công cụ này giúp hình ảnh sau khi thao tác quay về trạng thái ban đầu.

Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

Kết quả

Photoshop, thu thuat photoshop, anh mau, anh den trang, tao vung mau tren anh den trang

Nguyễn Huyền

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD
  • Quảng cáo ASUS UX370