Quốc Bảo: Ánh sáng bên trong

09:1609/07/2012

Tôi chụp loạt ảnh "Ánh Sáng Bên Trong" ("The Inner Light") cho diễn viên Nhung Kate (Dương Hồng Nhung) vào lúc trời sập tối, 19 giờ ngày chủ nhật 1/7/2012. Sử dụng máy Leica M9, ống kính Voigtlander Nokton Classic 35mm f/1.4, tốc độ 1/15 giây với máy cầm tay không dùng tripod.


Đây là loạt ảnh chuẩn bị cho dự án sách ảnh Timeless Time của tôi. Dự kiến, sẽ có hai người mẫu, chụp nội cảnh bằng máy phim khổ trung Hasselblad và máy số Leica M9. Cảm hứng chủ đạo đã đến với tôi từ các tác phẩm hội họa của Marc Chagall, và từ đó tôi muốn diễn đạt sự bất tử của các giá trị tinh thần, của hồi ức và giấc mơ ấu thơ.

Quoc Bao, quocbao, quoc-bao, camera, chup anh, phim kho trung, chup phim kho trung, Hasselblad, Rolleiflex, Mamiya, anh sang ben trong, Leica, Leica M9, Voigtlander Classic, Quốc Bảo, chụp ảnh, phim khổ trung, chụp phim khổ trung, ánh sáng bền trong

Quoc Bao, quocbao, quoc-bao, camera, chup anh, phim kho trung, chup phim kho trung, Hasselblad, Rolleiflex, Mamiya, anh sang ben trong, Leica, Leica M9, Voigtlander Classic, Quốc Bảo, chụp ảnh, phim khổ trung, chụp phim khổ trung, ánh sáng bền trong

Quoc Bao, quocbao, quoc-bao, camera, chup anh, phim kho trung, chup phim kho trung, Hasselblad, Rolleiflex, Mamiya, anh sang ben trong, Leica, Leica M9, Voigtlander Classic, Quốc Bảo, chụp ảnh, phim khổ trung, chụp phim khổ trung, ánh sáng bền trong

Quoc Bao, quocbao, quoc-bao, camera, chup anh, phim kho trung, chup phim kho trung, Hasselblad, Rolleiflex, Mamiya, anh sang ben trong, Leica, Leica M9, Voigtlander Classic, Quốc Bảo, chụp ảnh, phim khổ trung, chụp phim khổ trung, ánh sáng bền trong

Quoc Bao, quocbao, quoc-bao, camera, chup anh, phim kho trung, chup phim kho trung, Hasselblad, Rolleiflex, Mamiya, anh sang ben trong, Leica, Leica M9, Voigtlander Classic, Quốc Bảo, chụp ảnh, phim khổ trung, chụp phim khổ trung, ánh sáng bền trong

Quoc Bao, quocbao, quoc-bao, camera, chup anh, phim kho trung, chup phim kho trung, Hasselblad, Rolleiflex, Mamiya, anh sang ben trong, Leica, Leica M9, Voigtlander Classic, Quốc Bảo, chụp ảnh, phim khổ trung, chụp phim khổ trung, ánh sáng bền trong

Quoc Bao, quocbao, quoc-bao, camera, chup anh, phim kho trung, chup phim kho trung, Hasselblad, Rolleiflex, Mamiya, anh sang ben trong, Leica, Leica M9, Voigtlander Classic, Quốc Bảo, chụp ảnh, phim khổ trung, chụp phim khổ trung, ánh sáng bền trong

Quoc Bao, quocbao, quoc-bao, camera, chup anh, phim kho trung, chup phim kho trung, Hasselblad, Rolleiflex, Mamiya, anh sang ben trong, Leica, Leica M9, Voigtlander Classic, Quốc Bảo, chụp ảnh, phim khổ trung, chụp phim khổ trung, ánh sáng bền trong

Quốc Bảo

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD