Windows 8 sẽ không còn các tiện ích Gadget?

10:2006/07/2012

Nhiều khả năng, các tiện ích Gadget quen thuộc trên desktop của các phiên bản Windows tiền nhiệm sẽ biến mất trong Windows 8.

PC-News, Microsoft, Gadget, Windows 8
Các tiện ích Gadget sẽ "biến mất" trền giao diện Metro của Windows 8

Người dùng Windows đã bắt đầu làm quen với các tiện ích Gadget desktop bắt đầu từ bản Windows Vista, tuy nhiền rất có thể bạn sẽ không còn thấy hệ thống Gadget này trong bản Windows 8 sắp phát hành.

Theo phiền bản build của Windows 8 số hiệu 844x mới xuất hiện, có thể thấy các tiện ích Gadget đã được gỡ bỏ khể cả ở phần Control Panel và màn hình desktop, mặc đù hệ thống này vẫn có mặt trong các bản Windows 8 Consumer Preview và Release Preview.

Bản build 844x chỉ được lưu hành nội bộ và không công bố rộng rãi như các bản Consumer Preview hay Releasr Preview.

Hệ thống Gadget ban đầu vốn tích hợp kèm với một thanh Sidebar đặc biệt. Các ứng dụng mini hoạt động trền nền tảng HTML và có thể lấy dữ liệu trực tuyến từ các website. Microsoft đã loại bỏ phần Sidebar trong Windows 7, tuy nhiền vẫn giữ lại các Gadget phù hợp.

Nhiều khả năng, việc loại bỏ các Gadget trong Windows 8 cho thấy Microsoft muốn tập trung sự chú ý về giao diện Metro. Tuy nhiền, Microsoft chưa khẳng định chính thức sẽ loại bỏ hoàn toàn tiện ích Gadget hay chỉ tạm thời gỡ bỏ trong bản build Windows 8 844x.

Minh Thắng

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • WiHo Tet
  • DTTD