Đồ chơi số

Nokia ra mắt Withings Steel HR phiên bản đặc biệt

17:3625/04/2017

(ĐTTD) Mẫu thiết bị đeo thông minh phiên bản đặc biệt của Nokia sẽ được bán ra nhận dịp ngày của Mẹ.