Đồ chơi số

Điều khiển tất cả bằng kính thông minh với Itchy Nose

15:2020/09/2017

(ĐTTD) Với Itchy Nose, bạn có thể tua nhanh đoạn video, xóa email hay chuyển bài hát chỉ bằng những tác động đến mũi của mình.