Thủ thuật Photoshop: “Nghịch” ảnh chân dung với kênh Channels

13:2922/06/2012

Cùng tạo phong cách khác lạ cho bức ảnh chân dung của bạn và khám phá thêm tính năng kênh Channels trong Photoshop.

photoshop, thu thuat Photoshop, anh chan dung, Channels, chinh anh chan dung
Ảnh gốc

Bước 1: Mở bức ảnh bạn muốn chỉnh sửa trong Photoshop

photoshop, thu thuat Photoshop, anh chan dung, Channels, chinh anh chan dung

Bước 2: Giảm độ sáng của toàn bức ảnh với Image> Adjustments> Levels. Tùy theo bức ảnh để thay đổi độ sáng của Output Levels.

photoshop, thu thuat Photoshop, anh chan dung, Channels, chinh anh chan dung

Bước 3: Tăng độ tương phản cho bức ảnh bằng cách vào Image> Brightness> Adjustments / Contrast.

photoshop, thu thuat Photoshop, anh chan dung, Channels, chinh anh chan dung

Bước 4: Mở kềnh Channels trong Window và tạo ra một kềnh mới (create a new channel). Kềnh mới này sẽ có màu đen khi bạn tạo ra nhưng sẽ cho lớp phủ màu đỏ khi bật hết con mắt của các màu lền. Tương tự như hình.

photoshop, thu thuat Photoshop, anh chan dung, Channels, chinh anh chan dung

Tiếp theo, chọn công cụ Elliptical Marquee Tool để tạo vùng chọn quanh chân dung và tạo độ Feather cho vùng chọn với Select> Modify> Feather Selection (thiết lập thông số tùy theo bức ảnh của bạn).

photoshop, thu thuat Photoshop, anh chan dung, Channels, chinh anh chan dung

Sau đó, sử dụng công cụ Brush Tool với nền màu trắng tô lền vùng chọn. Bỏ vùng chọn với Ctrl+D, ta sẽ được như hình.

photoshop, thu thuat Photoshop, anh chan dung, Channels, chinh anh chan dung

Bước 5: Vào Filter> Noise> Add Noise để tạo một lớp nhiễu trền ảnh.

photoshop, thu thuat Photoshop, anh chan dung, Channels, chinh anh chan dung

Bước 6: Tiếp tục vào Filter> Brush Tool Strokes> Strokes, nhấn OK.

photoshop, thu thuat Photoshop, anh chan dung, Channels, chinh anh chan dung

Ta sẽ có hình ảnh

photoshop, thu thuat Photoshop, anh chan dung, Channels, chinh anh chan dung

Bước 7: Giữ Ctrl và bấm vào kềnh Alpha 1 trền bảng Channels để chọn vùng của kềnh này.

photoshop, thu thuat Photoshop, anh chan dung, Channels, chinh anh chan dung

Bước 8: Sử dụng Select> Inverse (Ctrl+I) để đảo ngược vùng chọn. Sau đó tắt con mắt của Alpha 1.

photoshop, thu thuat Photoshop, anh chan dung, Channels, chinh anh chan dung

Bước 9: Vào bảng Layer, tạo một lớp mới (create a new layer) và đổ màu trắng lền lớp Layer đó. Bỏ vùng chọn với Ctrl+D

photoshop, thu thuat Photoshop, anh chan dung, Channels, chinh anh chan dung

Kết quả

photoshop, thu thuat Photoshop, anh chan dung, Channels, chinh anh chan dung

Chúc các bạn thành công và có những bức ảnh đẹp!

Nguyễn Huyền

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • VELOP Linksys
  • DTTD