Lamborghini Gallardo nổi bật với bộ la-zăng đỏ của HRE Wheels

08:1209/11/2012

Chỉ cần một bộ la-zăng mới cũng có thể mang tới một diện mạo mới hấp dẫn và nổi bật hơn cho Lamborghini Gallardo.

 Car-news, Lamborghini Gallardo Spyder, Gallardo Spyder, Brushed Red P40SC

Chiếc xe là một ví dụ điển hình cho chân lý, “đã tốt vẫn có thể tốt hơn, đã đẹp vẫn có thể đẹp hơn và đã nổi bật rồi thì vẫn có thể nổi bật hơn”.

Chiếc Lamborghini Gallardo Spyder màu đen tuyệt đẹp được trang bị bộ la-zăng mới cực kỳ nổi bật được HRE Wheels chế tạo, bộ la-zăng này được sơn màu đỏ tương phản với màu của chiếc xe.

Bộ la-zăng được trang bị trền Gallardo Spyder mang tền Brushed Red P40SC, với thiết kế đa chấu, mà cảm nhận đầu tiền là có thể mang đến “tốc độ” lớn hơn cho siều xe Gallardo.

Dưới đây là những hình ảnh tuyệt đẹp siều xe Lamborghini Gallardo Spyder với bộ la-zăng Brushed Red P40SC của HRE Wheels:

Car-news, Lamborghini Gallardo Spyder, Gallardo Spyder, Brushed Red P40SC
Lamborghini Gallardo nổi bật với bộ la-zăng đỏ chót của HRE Wheels 1Car-news, Lamborghini Gallardo Spyder, Gallardo Spyder, Brushed Red P40SC
Lamborghini Gallardo nổi bật với bộ la-zăng đỏ chót của HRE Wheels 2

Car-news, Lamborghini Gallardo Spyder, Gallardo Spyder, Brushed Red P40SC
Lamborghini Gallardo nổi bật với bộ la-zăng đỏ chót của HRE Wheels 3

Car-news, Lamborghini Gallardo Spyder, Gallardo Spyder, Brushed Red P40SC
Lamborghini Gallardo nổi bật với bộ la-zăng đỏ chót của HRE Wheels 4

Car-news, Lamborghini Gallardo Spyder, Gallardo Spyder, Brushed Red P40SC
Lamborghini Gallardo nổi bật với bộ la-zăng đỏ chót của HRE Wheels 5

Car-news, Lamborghini Gallardo Spyder, Gallardo Spyder, Brushed Red P40SC
Lamborghini Gallardo nổi bật với bộ la-zăng đỏ chót của HRE Wheels 6

Car-news, Lamborghini Gallardo Spyder, Gallardo Spyder, Brushed Red P40SC
Lamborghini Gallardo nổi bật với bộ la-zăng đỏ chót của HRE Wheels 7

Car-news, Lamborghini Gallardo Spyder, Gallardo Spyder, Brushed Red P40SC
Lamborghini Gallardo nổi bật với bộ la-zăng đỏ chót của HRE Wheels 8

Car-news, Lamborghini Gallardo Spyder, Gallardo Spyder, Brushed Red P40SC
Lamborghini Gallardo nổi bật với bộ la-zăng đỏ chót của HRE Wheels 9

Car-news, Lamborghini Gallardo Spyder, Gallardo Spyder, Brushed Red P40SC
Lamborghini Gallardo nổi bật với bộ la-zăng đỏ chót của HRE Wheels 10

Car-news, Lamborghini Gallardo Spyder, Gallardo Spyder, Brushed Red P40SC
Lamborghini Gallardo nổi bật với bộ la-zăng đỏ chót của HRE Wheels 11

Car-news, Lamborghini Gallardo Spyder, Gallardo Spyder, Brushed Red P40SC
Lamborghini Gallardo nổi bật với bộ la-zăng đỏ chót của HRE Wheels 12

Car-news, Lamborghini Gallardo Spyder, Gallardo Spyder, Brushed Red P40SC
Lamborghini Gallardo nổi bật với bộ la-zăng đỏ chót của HRE Wheels 13

Car-news, Lamborghini Gallardo Spyder, Gallardo Spyder, Brushed Red P40SC
Lamborghini Gallardo nổi bật với bộ la-zăng đỏ chót của HRE Wheels 14

Theo Autopro

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • Thuy Minh
  • DTTD