Audi RS5 thể thao hơn với bộ la-zăng HRE S101

09:3108/01/2013

Bộ la-zăng thể thao siêu nhẹ HRE S101 mang tới diện mạo mới thanh thoát hơn, thể thao hơn cho chiếc coupe thể thao Audi RS5.

 car-news, HRE S10, Audi RS5, the thao, la zang, thể thao, la zăng 

car-news, HRE S10, Audi RS5, the thao, la zang, thể thao, la zăng

car-news, HRE S10, Audi RS5, the thao, la zang, thể thao, la zăng

car-news, HRE S10, Audi RS5, the thao, la zang, thể thao, la zăng

car-news, HRE S10, Audi RS5, the thao, la zang, thể thao, la zăng

car-news, HRE S10, Audi RS5, the thao, la zang, thể thao, la zăng

car-news, HRE S10, Audi RS5, the thao, la zang, thể thao, la zăng

car-news, HRE S10, Audi RS5, the thao, la zang, thể thao, la zăng

car-news, HRE S10, Audi RS5, the thao, la zang, thể thao, la zăng

car-news, HRE S10, Audi RS5, the thao, la zang, thể thao, la zăng

car-news, HRE S10, Audi RS5, the thao, la zang, thể thao, la zăng

car-news, HRE S10, Audi RS5, the thao, la zang, thể thao, la zăng

car-news, HRE S10, Audi RS5, the thao, la zang, thể thao, la zăng

Theo Autopro

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • Thuy Minh
  • DTTD