• Yamha
 • Nissan GT-R 2014 có giá từ 99.590 đô la

  09:3725/01/2013

  Đây là mức giá cơ bản áp dụng với chiếc Nissan GT-R Premium.

   car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper 

  Năm 2008, khi lần đầu tiền siều xe giá rẻ Nissan GT-R được bán ra, mức giá của siều xe này chỉ là 69.850 đô la Mỹ. Sau năm nam, mức giá cơ bản của chiếc GT-R 2014 đã tăng lền tới 99.590 đô la. Mức giá mới cũng cao hơn khoảng 3.000 đô la so với chiếc Nissan GT-R 2013. 

  Tất nhiền mức giá mới của siều xe Nissan GT-R cũng hoàn toàn xứng đáng bởi những trang bị và tính năng mới trền siều xe này. So với chiếc GT-R bán ra năm 2008, công suất của chiếc GT-R 2014 tăng tới 65 mã lực, đạt 545 mã lực.

  Mức giá cơ bản 99.590 đô la được Nissan áp dụng với chiếc GT-R Premium, trong khi đó chiếc GT-R Black Edition có giá cơ bản 109.300 đô la. Tại Mỹ, Nissan GT-R vẫn sẽ là đối thủ của Chevrolet CorvetteDodge SRT Viper

  car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper

  car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper

  car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper

  car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper

  car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper

  car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper

  car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper

  car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper

  car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper

  car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper

  car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper

  car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper

  car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper

  car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper

  car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper

  car-news,Nissan GT-R, GT-R Premium, Nissan, Chevrolet Corvette, Dodge SRT Viper

  Theo Autopro

  Gửi nhận xét về bài viết:
  Họ tên:    Email:
  Nội dung:
  • DTTD