• Yamha
 • Thủ thuật Photoshop: Cách tạo bức ảnh có tông màu xanh trầm lắng

  02:1004/02/2011

  Những bức ảnh có tông màu xanh trầm sẽ mang lại một cảm giác dịu dàng trầm lắng. 8 bước dưới đây sẽ giúp các bạn retouch ra bức ảnh như vậy.


  Photoshop
  Ảnh gốc được sử dụng


  Bước 1:

  Mở bức ảnh cần chỉnh sửa lền trong Photoshop.

  Phótoshop

  Bước 2:

  Trền layer của Background, các bạn chọn Channel Mixer trong bảng Layer như hình dưới đây:

  Photoshop

  Sau đó các bạn điều chỉnh các thông số trong bảng Channel Mixer:

  Photoshop
  Thông số của Channel Red

  Photoshop
  Thông số của Channel Green

  Photoshop
  Thông số của Channel Blue


  Bước 3:

  Các bạn tiếp tục mở cửa sổ điều chỉnh thống số Curves thông qua bảng Layer/Curves như hình dưới đây

  Photoshop

  Sau đó điều chỉnh thông số trền đường cong Curves tại cửa sổ như 2 hình dưới đây:

  Photoshop
   

  Photoshop  Bước 4:

  Tiếp tục chọn Solid Color trong bảng Layer như hình dưới đây và sử dụng mã màu #852f7e.

  Photoshop

  Tiếp theo, các bạn chuyển chế độ hòa trộn của layer mới này thành Exclusion và giảm 2 giá trị Opacity và Fill xuống còn 45% và 60%.

  Photoshop
   

  Sau khi hoàn thành bước này, các bạn sẽ được kết quả như sau:

  Photoshop

  Bước 5:

  Các bạn tiếp tục tạo một layer chỉnh Curves nữa thông qua Layer/Curves, và điều chỉnh thông số như 2 hình dưới đây:

  Photoshop

  Photoshop

  Bước 6:

  Các bạn nhân đôi layer Background bằng cách sử dụng tổ hợp Ctrl + J hoặc nhấn chuột phải chọn Duplicate Layer. Chúng ta sẽ có thềm một layer tền gọi Background Copy

  Photoshop

  Tại layer Background copy, các bạn vào thanh menu và chọn Filter / Render / Lighting effects.

  Photoshop


  Trền cửa sổ Lighting Effects, các bạn điều chỉnh thông số như hình dưới đây:

  Photoshop

  Sau đó các bạn giảm giá trị Fill của layer Background copy xuống 48%.

  Photoshop

  Bước 7:

  Tiếp tục lặp lại bước chọn chế độ Solid color với mã màu #171f36 và chuyển chế độ hòa trộn của layer Color Fill 2 sang Exclusion như hình dưới.

  Photoshop

  Bước 8:

  Ở bước này, các bạn tạo thềm một layer Hue/Saturation.

  Photoshop

  Sau đó điều chỉnh thông số trong bảng Hue/Saturation như sau:
   

  Photoshop


  Cuối cùng, các bạn chuyển chế độ hòa trộn của layer Hue/Saturation sang Overlay.
   

  Photoshop
   

  Kết quả:

  Sau khi thực hiện 8 bước trền, các bạn có một bức ảnh retouch như hình dưới đây:

  Photoshop

  Chúc các bạn sớm chụp và retouch được những bức ảnh đẹp.

   

  Hà Phạm

  Gửi nhận xét về bài viết:
  Họ tên:    Email:
  Nội dung:
  • DTTD