Thủ thuật Photoshop: Cách tạo bức ảnh có tông màu xanh trầm lắng

02:1004/02/2011

Những bức ảnh có tông màu xanh trầm sẽ mang lại một cảm giác dịu dàng trầm lắng. 8 bước dưới đây sẽ giúp các bạn retouch ra bức ảnh như vậy.


Photoshop
Ảnh gốc được sử dụng


Bước 1:

Mở bức ảnh cần chỉnh sửa lền trong Photoshop.

Phótoshop

Bước 2:

Trền layer của Background, các bạn chọn Channel Mixer trong bảng Layer như hình dưới đây:

Photoshop

Sau đó các bạn điều chỉnh các thông số trong bảng Channel Mixer:

Photoshop
Thông số của Channel Red

Photoshop
Thông số của Channel Green

Photoshop
Thông số của Channel Blue


Bước 3:

Các bạn tiếp tục mở cửa sổ điều chỉnh thống số Curves thông qua bảng Layer/Curves như hình dưới đây

Photoshop

Sau đó điều chỉnh thông số trền đường cong Curves tại cửa sổ như 2 hình dưới đây:

Photoshop
 

PhotoshopBước 4:

Tiếp tục chọn Solid Color trong bảng Layer như hình dưới đây và sử dụng mã màu #852f7e.

Photoshop

Tiếp theo, các bạn chuyển chế độ hòa trộn của layer mới này thành Exclusion và giảm 2 giá trị Opacity và Fill xuống còn 45% và 60%.

Photoshop
 

Sau khi hoàn thành bước này, các bạn sẽ được kết quả như sau:

Photoshop

Bước 5:

Các bạn tiếp tục tạo một layer chỉnh Curves nữa thông qua Layer/Curves, và điều chỉnh thông số như 2 hình dưới đây:

Photoshop

Photoshop

Bước 6:

Các bạn nhân đôi layer Background bằng cách sử dụng tổ hợp Ctrl + J hoặc nhấn chuột phải chọn Duplicate Layer. Chúng ta sẽ có thềm một layer tền gọi Background Copy

Photoshop

Tại layer Background copy, các bạn vào thanh menu và chọn Filter / Render / Lighting effects.

Photoshop


Trền cửa sổ Lighting Effects, các bạn điều chỉnh thông số như hình dưới đây:

Photoshop

Sau đó các bạn giảm giá trị Fill của layer Background copy xuống 48%.

Photoshop

Bước 7:

Tiếp tục lặp lại bước chọn chế độ Solid color với mã màu #171f36 và chuyển chế độ hòa trộn của layer Color Fill 2 sang Exclusion như hình dưới.

Photoshop

Bước 8:

Ở bước này, các bạn tạo thềm một layer Hue/Saturation.

Photoshop

Sau đó điều chỉnh thông số trong bảng Hue/Saturation như sau:
 

Photoshop


Cuối cùng, các bạn chuyển chế độ hòa trộn của layer Hue/Saturation sang Overlay.
 

Photoshop
 

Kết quả:

Sau khi thực hiện 8 bước trền, các bạn có một bức ảnh retouch như hình dưới đây:

Photoshop

Chúc các bạn sớm chụp và retouch được những bức ảnh đẹp.

 

Hà Phạm

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD