Thủ thuật Photoshop: Tạo hiệu ứng ảnh điện tử

10:5508/02/2011

Với 11 bước dưới đây, các bạn có thể tạo ra những bức ảnh với các đường ngang điện tử giống như trên các poster quảng cáo.


Photoshop
Bức ảnh gốc được sử dụng

Bước 1:

Mở bức ảnh mà bạn muốn áp dụng hiệu ứng trong Photoshop

Photoshop

Bước 2:

Trền thanh công cụ của Photoshop, các bạn chọn Image/ Adjustmenst/ Desaturate để chuyển bức ảnh thành đen trắng như hình dưới đây.

Photoshop

Bước 3:

Tiếp theo, chọn Image/ Adjustments/ Levels, và thay đổi các thông số  theo thứ tự như hình dưới đây: 150, 1 và 150.

Photoshop

Bước 4:

Tại bước này, các bạn sử dụng công cụ Surface Blur bằng cách vào Filter/ Blur/ Surface Blur. Sử dụng 30 pixels cho Radius và 20 đối với Threshold.

Các bạn hãy lưu tập tin này dưới dạng PSD như BW.psd

Photoshop

Bước 5:

Sau đó vào Image/ Adjustments/ Levels. Tùy chỉnh các thông số theo thứ tự từ trái sang như hình dưới đây: 15, 1 và 205.

Photoshop

Bước 6:

Ở bước này, các bạn cần chuyển chế độ màu của ảnh sang Grayscale bằng cách vào Image/ Mode/ Greyscale, sau đó tiếp tục vào Image/ Mode/ Bitmap.

Sử dụng các thiết lập mặc định, ở đây chúng ta sẽ dùng thử thông số output là 240 điểm ảnh/inch.

Đồng thời, chuyển Method trong cửa sổ Bitmap về Halfton Screen.

Photoshop

Bước 7:

Vẫn trong cửa sổ Bitmap, hộp thoại tiếp theo các bạn cần quan tâm là cài đặt Halftone Screen. Sử dụng Line cho Shape và 30 lines/inch cho Frequency . Ngoài ra, các bạn có thể thay đổi Angle về 0.

Photoshop
 

Chú ý: Tùy thuộc vào độ phân giải của hình ảnh của bạn có thể thay đổi Frequency, do đó bạn sẽ phải thử một số giá trị cho đến khi bạn có được kết quả tốt nhất.

Bước 8:

Đây là kết quả bạn sẽ có sau khi bạn thay đổi Bitmap. Bây giờ hãy thay đổi nó trở lại màu xám. Vào Image/ Mode/ Greyscale để chuyển bức ảnh từ chế độ Bitmap sang Grayscale.

Photoshop

Bước 9:

Vào Filter/ Blur/ Gaussian Blur. Sử dụng 0,5 điểm cho Radius. Bạn có thể sử dụng 1. Tất cả các giá trị này sẽ thay đổi tùy theo độ phân giải của hình ảnh bạn đang sử dụng.

Photoshop

Bước 10:

Vào lại Image/ Adjustments/ Levels. Thay đổi trắng tới 110.

Photoshop

Bước 11:

Các bạn vào Filter/ Distort/ Displace. Và thiết lập thông số cho Horizontal Scale là 1 và thông số của Vertical Scale là 3, sau đó chọn Stretch to Fit và Wrap Around. 

Sau khi bấm OK, một hộp thoại sẽ mở ra để chọn Displace. Lúc này, các bạn chọn tập tin BW.psd chúng ta đã tạo trong bước 4.

Photoshop

Bước 12:

Tại bước cuối cùng này, các bạn đã có một bức ảnh retouch hoàn chỉnh. Nhưng vẫn có thể add them text hoặc logo, tạo các hiệu ứng gây ấn tượng khác.

photoshop

Photoshop


Chúc các bạn sớm retouch được những bức ảnh đẹp.
 

Hà Phạm

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • WiHo Tet
  • DTTD