Dropbox sẽ đóng cửa dịch vụ Mailbox và Carousel

13:3108/12/2015

Các dịch vụ thư điện tử Mailbox và hình ảnh Carousel trên Dropbox sẽ chính thức chấm dứt hoạt động từ tháng 2/2016.

  • Tạp chí điện tử  128
  • DPN