Khoa học

Hackafarm Innovation Camp: Sân chơi bổ ích cho sinh viên công nghệ, nông nghiệp

16:0318/12/2016

Lần đầu tiên tại Việt Nam, những giải pháp sáng tạo dưới dạng phần cứng và phần mềm được kết hợp trong một kỳ Hackathon với mong muốn tiệm cận ...

  • DTTD
  • Thuy Minh