• Yamha
  • Khoa học

    Hackafarm Innovation Camp: Sân chơi bổ ích cho sinh viên công nghệ, nông nghiệp

    16:0318/12/2016

    Lần đầu tiên tại Việt Nam, những giải pháp sáng tạo dưới dạng phần cứng và phần mềm được kết hợp trong một kỳ Hackathon với mong muốn tiệm cận ...

    • DTTD