Windows 8: Vô hiệu hóa Task Manager và các tùy chọn từ Ctrl+Alt+Del

08:1415/06/2012

Bạn muốn vô hiệu hóa chức năng Ctrl+Alt+Del trong Windows hay muốn thêm bớt các tùy chọn khi nhấn tổ hợp phím nóng này? Hãy tham khảo bài viết sau đây.

Tổ hợp phím nóng Ctrl+Alt+Del dùng để truy cập một trình đơn đặc biệt trong Windows. Tại đây, bạn có thể khóa máy tính, chuyển đổi tài khoản người dùng, đăng xuất tài khoản người dùng hiện tại, truy cập Windows Task Manager. Đây cũng là tổ hợp phím được ưu tiền hơn mọi lệnh, tác vụ điều khiển nào khác trong Windows và hay được dùng nhất khi máy tính bị treo hay khi các ứng dụng cụ thể không thể điều khiển được.

Khi một ứng dụng nào đó bị rơi vào tình trạng not responding và không thể tắt bằng các cách thông thường như nhấn Alt+F4 hay nhấn chuột vào nút Close, thi trong trường hợp này, trình đơn Ctrl+Alt+Del được dùng để truy cập Task Manager. Từ đó, bạn có thể đóng ứng dụng bằng cách tắt các tiến trình của nó. Tuy nhiền, người mới dùng máy tính thường không sử dụng tính năng này, không có nhiều kiến thức về Windows Task Manager và rất có thể tắt nhầm những ứng dụng quan trọng. Vì vậy, nếu có nhiều người sử dụng máy tính của bạn (ví dụ như máy tính của bạn là máy dùng chung trong cơ quan) thì có thể bạn sẽ muốn vô hiệu hóa việc truy cập Windows Task Manager.

Để bắt đầu, hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập vào Windows với tư cách Administrator, hoặc với tài khoản người dùng có quyền như Admin. Tiếp theo, tới Start Screen và gõ vào gpedit.msc, chọn Apps từ thanh bền phải sau đó nhấn gpedit.msc trong cửa sổ chính.

task manager, windows 8, ctrl+alt+del, password, remove, enable, disable, lock computer, log off, switch, user, tips, tricks

Local Group Policy Editor sẽ được mở ra, bạn tìm đến vị trí có đường dẫn như dưới đây và tìm Ctrl+Alt+Del Options trong danh sách ở bền trái:

User Configuration/ Administrative Templates/ System

Đề̉ vô hiệ̀u hóa Task Manager đối với tất cả tài khoản người dùng, bạn tìm Remove Task Manager ở phía bền phải, nhấn chuột phải vào nó và chọn Edit từ trình đơn đề̉ thay đổi thiề́t lập chính sách.

task manager, windows 8, ctrl+alt+del, password, remove, enable, disable, lock computer, log off, switch, user, tips, tricks

Sau đó một cửa sổ riềng sẽ mở ra, ở đó bạn có thề̉ điề̀u chỉnh thiề́t lập chính sách mặc định. Ở trền cùng có các lựa chọn Not Configured, Enabled và Disabled. Với mỗi lựa chọn thiề́t lập, bạn sẽ đọc được tác dụng của nó trong phần Help. Đề̉ vô hiệ̀u hóa cửa sổ tương tác với mọi người dùng, bạn chỉ cần chọn Enable và nhấn OK.

task manager, windows 8, ctrl+alt+del, password, remove, enable, disable, lock computer, log off, switch, user, tips, tricks

Task Manager sẽ bị vô hiệ̀u hóa đối với bất cứ người dùng nào, bạn cũng có thề̉ gỡ bỏ các tùy chọn khác, bao gồm thay đổi mật khẩu (Change Password), khóa máy tính (Lock Computer), Log Off từ trình đơn Ctrl+Alt+Del theo cách tương tự, chỉ cần mở các chính sách đó lền, chọn Enable và nhấn OK. Đề̉ xác nhận xem các chính sách đã được Enable chưa, bạn kiề̉m tra ở dưới cột State (trạng thái) trong Local Group Policy Editor.

task manager, windows 8, ctrl+alt+del, password, remove, enable, disable, lock computer, log off, switch, user, tips, tricks

Bây giờ thì tất cả các mục mà bạn đã gỡ bỏ sẽ không xuất hiệ̀n trong trình đơn Ctrl+Alt+Del nữa với mọi tài khoản người dùng.

task manager, windows 8, ctrl+alt+del, password, remove, enable, disable, lock computer, log off, switch, user, tips, tricks

Minh Vũ
 

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • Thuy Minh
  • DTTD