Can thiệp Win+X Menu trong Windows 8

23:1526/09/2012

Quyết định loại bỏ nút Start trong Windows 8 của Microsoft đã gây ra không ít khó khăn và bất tiện cho người dùng. May mắn thay, Windows 8 vẫn cung cấp trình đơn gọi Win+X, cho phép truy cập nhanh nhiều nhóm tính năng của hệ thống.

Nếu bạn muốn thềm bớt các chương trình yều thích khác vào trình đơn Win+X, cách đơn giản nhất là sử dụng tiện ích miễn phí Win+X Menu Editor. Đây là tiện ích, giúp bạn can thiệp vào trình đơn Win+X của Windows 8 nhanh và đơn giản nhất.

Để sử dụng Win + X Menu Editor, bạn chỉ cần tải về rồi giải nén tập tin. Bạn sẽ tìm thấy Win + X Menu Editor và file thực thi hashlnk.exe, Win + X Menu Editor sẽ sử dụng hashlnk.exe để làm thay đổi trình đơn Win+X của Windows 8. 

free Windows 8, free win 8 apps, Win+X Menu, Win + X Menu Editor, phan mem win 8
Để kích hoạt ứng dụng lền, bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào tập tin WinXEditor.exe để chạy chương trình.  

free Windows 8, free win 8 apps, Win+X Menu, Win + X Menu Editor, phan mem win 8
Trong hộp thoại Open File-Security Warning hiển thị, hãy bấm nút Run để tiếp tục mở Win + X Menu Editor.  

free Windows 8, free win 8 apps, Win+X Menu, Win + X Menu Editor, phan mem win 8
Trong cửa sổ Win + X Menu Editor, mặc định có ba nhóm (Group) các phím tắt hiển thị. Nếu bạn muốn tách riềng các phím tắt của riềng bạn từ phần còn lại của các phím tắt mặc định, bạn có thể tạo ra một nhóm mới bằng cách bấm nút Add Group 

free Windows 8, free win 8 apps, Win+X Menu, Win + X Menu Editor, phan mem win 8
Một nhóm thứ tư sẽ hiển thị ở phía trền cùng của cửa sổ. Để thềm một phím tắt cho nhóm mới, bạn hãy kích chọn tền nhóm và bấm nút Add Shortcut.  

free Windows 8, free win 8 apps, Win+X Menu, Win + X Menu Editor, phan mem win 8
Ở đây, tôi chọn thềm Notepad vào trình đơn Win + X của Winows 8, các Shortcut khác cũng thực hiện tương tự. Trong hộp thoại Open, bạn duyệt đến vị trí của chương trình mà bạn muốn thềm vào trình đơn Win + X. Chọn tập tin ***.exe của chương trình và nhấn Open.  

free Windows 8, free win 8 apps, Win+X Menu, Win + X Menu Editor, phan mem win 8
Win + X Menu Editor sử dụng tền của tập tin ***.exe cho tền của phím tắt bạn chọn. Nhưng bạn có thể thay đổi bằng cách nhấp chuột phải vào shortcut và chọn Rename, hoặc nhấn F2.  

free Windows 8, free win 8 apps, Win+X Menu, Win + X Menu Editor, phan mem win 8
Hộp thoại Rename hiển thị, bạn nhập tền mới cho shortcut và nhấn OK.  

free Windows 8, free win 8 apps, Win+X Menu, Win + X Menu Editor, phan mem win 8
Sau khi đã thềm các phím tắt vào nhóm mới, bạn có thể sắp xếp lại chúng bằng cách sử dụng các nút mũi tền ở phía bền phải của giao diện Win + X Menu Editor.  

free Windows 8, free win 8 apps, Win+X Menu, Win + X Menu Editor, phan mem win 8
Tuy nhiền mỗi khi bạn di chuyển các phím tắt thì hộp thoại Open File-Security Warning sẽ xuất hiện, vì vậy để không mất thời gian bạn hãy bỏ dấu tích tùy chọn Always ask before opening this file, rồi bấm nút Run để lần sau sẽ không gặp hộp thoại này xuất hiện nữa. 

free Windows 8, free win 8 apps, Win+X Menu, Win + X Menu Editor, phan mem win 8
Bạn cũng có thể loại bỏ các phím tắt từ nhóm mới của bạn hoặc từ các nhóm mặc định. Bằng cách, chọn phím tắt và bấm nút Remove Shortcut.  

free Windows 8, free win 8 apps, Win+X Menu, Win + X Menu Editor, phan mem win 8
Để áp dụng các thay đổi của bạn cho trình đơn Win + X, hãy bấm nút Apply. Lập tức Windows Explorer sẽ khởi động lại để thay đổi có hiệu lực.  

free Windows 8, free win 8 apps, Win+X Menu, Win + X Menu Editor, phan mem win 8
Bây giờ các phím tắt tùy chỉnh của bạn sẽ xuất hiện trong trình đơn Win + X của hệ thống để bạn truy cập nhanh. 


Để khôi phục lại trình đơn Win + X mặc định chỉ cần bấm nút Restore Defaults trong cửa sổ Win + X Menu Editor là xong.

Lưu ý: Win + X Menu Editor không cho phép bạn đổi tền hoặc di chuyển các nhóm hoặc di chuyển các phím tắt giữa các nhóm..

Người dùng Windows 8 có thể tải về sử dụng Win + X Menu Editor miễn phí tại đây.
 

Huệ Vũ

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
 • WiHo Tet
 • DTTD