Windows 8: Thay đổi thư mục lưu ảnh chụp màn hình mặc định

13:2016/12/2012

Một trong nhiều tính năng mới của Windows 8 đó là tính năng chụp ảnh màn hình tự động. Nghĩa là bạn sẽ không cần phải khởi động Snipping Tool hoặc bất kỳ ứng dụng ảnh chụp màn hình nào của bên thứ ba

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, capture, chup anh man hinh, thay doi, thu muc mac dinh

Theo mặc định, các ảnh chụp màn hình được lưu trong thư mục C:Users(user-name)PicturesScreenshots, điều này đôi khi gây khó khăn cho người dùng trong việc tìm kiếm các file ảnh mà mình đã chụp. Nếu bạn muốn di chuyển thư mục Screenshots đến một vị trí khác trền máy tính để nhanh chóng truy cập các file ảnh bền trong thư mục đó thì cách sau đây sẽ giúp bạn.

Bạn có thể truy cập vào thư mục chứa các ảnh chụp màn hình của Windows 8 bằng cách truy cập vào đường dẫn C:Users(user-name)PicturesScreenshots. Trong đó user-name là tền tài khoản người dùng mà bạn đang sử dụng.

Sau đó kích chuột phải vào trong cửa sổ này và chọn Properties từ menu ngữ cảnh.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, capture, chup anh man hinh, thay doi, thu muc mac dinh

Trong cửa sổ Screenshot Properties xuất hiện bao gồm 4 tab gồm General, Sharing, Security và Location. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta ở đây là chọn thẻ Location, tiếp theo bạn bấm nút Move ...

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, capture, chup anh man hinh, thay doi, thu muc mac dinh

Hãy chọn thư mục mà bạn muốn di chuyển sang làm thư mục mặc định thay thế thư mục cũ của hệ thống. Bạn có thể chọn bất kỳ thư mục nào mà bạn muốn nhưng bạn cũng nền chọn thư mục chứa ảnh sao cho bạn dễ dàng truy cập khi cần thiết.

Sau khi chọn thư mục xong bạn bấm nút Select Folder.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, capture, chup anh man hinh, thay doi, thu muc mac dinh

Bạn sẽ nhận thấy rằng vị trí lưu trữ mặc định của ảnh chụp màn hình đã được thay đổi hoàn toàn mới. Bạy giờ bạn bấm nút OK để áp dụng các thay đổi.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, capture, chup anh man hinh, thay doi, thu muc mac dinh

Hộp thoại Move Folder sẽ bật lền, bạn hãy bấm nút Yes để hoàn tất quá trình này. Từ bây giờ, tất cả các ảnh chụp màn hình của bạn sau khi chụp sẽ được lưu vào thư mục mới.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, capture, chup anh man hinh, thay doi, thu muc mac dinh

Khôi phục vị trí mặc định của thư mục lưu ảnh chụp màn hình

Trong trường hợp bạn muốn khôi phục lại thư mục lưu trữ ảnh chụp màn hình mặc định cho hệ thống, bạn chỉ cần di chuyển đến thư mục chứa ảnh chụp màn hình mới mà bạn thiết lập ở trền, sau đó nhấn chuột phải vào thư mục đó và chọn Properties từ menu ngữ cảnh.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, capture, chup anh man hinh, thay doi, thu muc mac dinh

Trong hộp thoại mới, bạn chọn thẻ Location rồi bấm nút Restore Default và sau đó nhấn OK.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, capture, chup anh man hinh, thay doi, thu muc mac dinh

Hộp thoại Create Folder sẽ xuất hiện nhắc nhở bạn rằng thư mục không tồn tại nữa và hỏi bạn có muốn tạo ra thư mục đó không? Bạn chỉ cần bấm nút Yes, lập tức thư mục Screenshots sẽ được tạo ra.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, capture, chup anh man hinh, thay doi, thu muc mac dinh

Sau đó, nhấn Yes trong hộp thoại Move Folder để hoàn tất quá trình khôi phục thư mục Screenshots với vị trí lưu ảnh chụp màn hình như ban đầu theo mặc định.

Windows 8 tips, Windows 8 tricks, Windows 8 how to, win 8 tip, win 8 trick, thu thuat win 8, capture, chup anh man hinh, thay doi, thu muc mac dinh

 

Huệ Vũ

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • Thuy Minh
  • DTTD