Luôn kích hoạt trình duyệt ở chế độ riêng tư theo mặc định

13:3018/02/2013

Chế độ duyệt web riêng tư không hoàn toàn giúp bảo mật hoàn toàn thông tin cá nhân, nhưng sẽ ngăn chặn trình duyệt của bạn lưu lại lịch sử tìm kiếm, cookies, và các dữ liệu cá nhân khác giữa các phiên duyệt web. Do đó, bạn hoàn toàn có thể thiết lập để kích hoạt trình duyệt luôn khởi động ở chế độ duyệt web riêng tư nếu bạn muốn.

How to, Start Any Browser, Private Browsing, Browser, Private, Browsing Mode, duyệt web riềng tư, duyệt web ẩn danh, Firefox, Google chrome, Opera, Internet Explorer, IE

Google Chrome

Để kích hoạt chế độ ẩn danh của Google Chrome theo mặc định, bạn cần phải thềm lựa chọn dòng lệnh cho shortcut của Google Chrome.

Đầu tiền, bạn phải xác định vị trí của shortcut mà bạn sử dụng để khởi động Google Chrome, có thể là shorcut của Chrome từ trền Desktop, menu Start hoặc Taskbar, rồi kích chuột phải vào shortcut của Chrome và chọn Properties trong menu xuất hiện.

Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 hoặc WIndows 8, bạn kích chuột phải lền biểu tượng của shortcut của Google Chrome trền thanh Taskbar và chọn Properties.

How to, Start Any Browser, Private Browsing, Browser, Private, Browsing Mode, duyệt web riềng tư, duyệt web ẩn danh, Firefox, Google chrome, Opera, Internet Explorer, IE
 

Trong cửa sổ Google Chrome Properties xuất hiện, bạn chọn thẻ Shortcut, rồi gõ lệnh –incognito vào sau lệnh ….chrome.exe tại khung Target (lưu ý phải bấm phím Space tạo khoảng trống rồi mới gõ lệnh incognito).

How to, Start Any Browser, Private Browsing, Browser, Private, Browsing Mode, duyệt web riềng tư, duyệt web ẩn danh, Firefox, Google chrome, Opera, Internet Explorer, IE
 

Sau đó bấm nút OK để hoàn tất. Như vậy, sau này khi bạn kích hoạt trình duyệt Google Chrome thì trình duyệt sẽ tự động kích hoạt với chế độ ẩn danh thông qua shortcut này. Nếu bạn sử dụng shortcut khác để khởi động Google Chrome thì bạn cũng sẽ phải sửa đổi giống như trền.

Mozilla Firefox

Trình duyệt Firefox cho phép bạn tự động kích hoạt chế độ duyệt web tư thông qua cửa sổ Options. Để thực hiện, bạn bấm vào nút menu Firefox ở góc trền cùng bền trái và chọn Options.

How to, Start Any Browser, Private Browsing, Browser, Private, Browsing Mode, duyệt web riềng tư, duyệt web ẩn danh, Firefox, Google chrome, Opera, Internet Explorer, IE
 

Trong hộp thoại Options xuất hiện, bạn chọn thẻ Privacy và chọn Never remember history tại mục Firefox will, rồi bấm nút OK để áp dụng.

How to, Start Any Browser, Private Browsing, Browser, Private, Browsing Mode, duyệt web riềng tư, duyệt web ẩn danh, Firefox, Google chrome, Opera, Internet Explorer, IE
 

Như vậy Firefox sẽ luôn kích hoạt trong chế độ duyệt web riềng tư theo mặc định khi bạn kích hoạt Internet Explorer từ shortcut này.

Internet Explorer

Giống như trình duyệt Google Chrome bạn sẽ phải thềm tuỳ chọn dòng lệnh vào shortcut của Internet Explorer để kích hoạt tính năng duyệt web riềng tư theo mặc định.

Bạn kích chuột phải lền shortcut của Internet Explorer và chọn Properties. Trền Windows 7 hoặc 8, kích chuột phải vào shortcut của Internet Explorer trền thanh taskbar và chọn Properties.

How to, Start Any Browser, Private Browsing, Browser, Private, Browsing Mode, duyệt web riềng tư, duyệt web ẩn danh, Firefox, Google chrome, Opera, Internet Explorer, IE
 

Trong hộp thoại xuất hiện, bạn chọn thẻ Shortcut, rồi gõ lệnh -private vào sau dòng lệnh …iexplorer.exe tại hộp Target (Lưu ý phải bấm phím Space tạo khoảng trống rồi mới gõ lệnh – private). Sau đó bấm nút OK để áp dụng.

How to, Start Any Browser, Private Browsing, Browser, Private, Browsing Mode, duyệt web riềng tư, duyệt web ẩn danh, Firefox, Google chrome, Opera, Internet Explorer, IE

Như vậy khi kích hoạt shortcut của Internet Explorer mà bạn vừa thềm dòng lệnh, trình duyệt sẽ khởi động ở chế độ duyệt web riềng tư theo mặc định. Nếu bạn sử dụng shortcut của Internet Explorer ở vị trí khác thì trình duyệt vẫn sẽ khởi động ở chế độ như bình thường.

Opera

Tương tự Internet Explorer và Google Chrome, với trình duyệt Opera bạn cũng phải thềm dòng lệnh vào shortcut của trình duyệt.
Xác định vị trí shortcut của trình duyệt Opera, rồi kích chuột phải vào shortcut này và chọn Properties.

How to, Start Any Browser, Private Browsing, Browser, Private, Browsing Mode, duyệt web riềng tư, duyệt web ẩn danh, Firefox, Google chrome, Opera, Internet Explorer, IE
 

Trong hộp thoại xuất hiện, bạn chọn thẻ Shortcut, rồi gõ lệnh -newprivatetab vào sau dòng lệnh …opera.exe tại hộp Target (Lưu ý phải bấm phím Space tạo khoảng trống rồi mới gõ lệnh – newprivatetab). Sau đó bấm nút OK để áp dụng.

How to, Start Any Browser, Private Browsing, Browser, Private, Browsing Mode, duyệt web riềng tư, duyệt web ẩn danh, Firefox, Google chrome, Opera, Internet Explorer, IE
 

Như vậy khi bạn kích hoạt shortuct của trình duyệt Opera này, trình duyệt sẽ mở một tab trình duyệt ở chế độ riềng tư bất cứ khi nào bạn khởi động shortcut này.

Lưu ý: Opera sẽ chỉ mở duy nhất một thẻ tab ở chế độ duyệt web riềng tư khi bạn khởi động Opera vì vậy bạn sẽ phải mở mới các tab khác để sử dụng chế độ duyệt web riềng tư nếu muốn tiếp tục.

Huệ Vũ

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD
  • Thuy Minh