Truy cập Dropbox trong Yahoo! Mail

19:5703/04/2013

Dropbox là một trong những dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến nhất, được cung cấp miễn phí cho người dùng. Bên cạnh phiên bản trên nền web thì Dropbox cũng đã có ứng dụng chính thức cho máy tính và smartphone.

Access ,Dropbox, Yahoo! Mai, email, đính kèm, lưu trữ đám mây, chia sẻ, lưu trữ, truy cập Dropbox, Yahoo, tích hợp, hỗ trợ Dropboxl

Hôm nay, Yahoo! Mail cũng đã chính thức công bố tích hợp sẵn dịch vụ Dropbox vào bền trong hộp thư đến. Điều này có nghĩa là bạn có thể lưu tất cả các file đính kèm mà bạn nhận được trong hộp thư Yahoo! Mail mình trực tiếp đến tài khoản Dropbox của bạn.

Bằng cách đưa Dropbox vào Yahoo! Mail, người dùng dịch vụ email của Yahoo sẽ dễ dàng hơn để gửi, nhận, chia sẻ và quản lý các file đính kèm của bạn từ dịch vụ lưu trữ trền mây Dropbox. Để bắt đầu, bạn truy cập vào hộp thư Yahoo!Mail của mình, sau đó nhấp chuột vào bất kỳ email nào có tập tin đính kèm, tiếp theo bấm chọn tập tin đính kèm trong email của bạn và chọn Save, torng menu xổ xuống bạn được cung cấp hai lựa chọn gồm lưu xuống máy tính (Save to my computer) và lựa chọn thứ hai là lưu vào tài khoản Dropbox (Save to Dropbox).

Access ,Dropbox, Yahoo! Mai, email, đính kèm, lưu trữ đám mây, chia sẻ, lưu trữ, truy cập Dropbox, Yahoo, tích hợp, hỗ trợ Dropboxl

Khi bạn chọn Save to Dropbox, một hộp thoại mới xuất hiện, yều cầu bạn đăng nhập tài khoản Dropbox của mình đồng thời cho phép bạn thềm tài khoản Dropbox của bạn vào Yahoo! Mail.

Access ,Dropbox, Yahoo! Mai, email, đính kèm, lưu trữ đám mây, chia sẻ, lưu trữ, truy cập Dropbox, Yahoo, tích hợp, hỗ trợ Dropboxl

Sau khi bạn đã đồng ý để Yahoo! Mail có thể truy cập vào tài khoản Dropbox của bạn, bạn có thể bắt đầu lưu file đính kèm trong email vào tài khoản Dropbox của bạn.

Access ,Dropbox, Yahoo! Mai, email, đính kèm, lưu trữ đám mây, chia sẻ, lưu trữ, truy cập Dropbox, Yahoo, tích hợp, hỗ trợ Dropboxl

Ngược lại khi cần đính kèm bất kỳ tập tin nào từ Dropbox vào email của mình, bạn cũng có thể dễ dàng chọn các tập tin đó từ tài khoản Dropbox của bạn. Để gửi một tập tin đính kèm mới từ Dropbox trong Yahoo! Mail, bạn bấm chọn biểu tượng kẹp giấy trong hộp thoại soạn email mới trong Yahoo! Mail và chọn Share from Dropbox. Cửa sổ Dropbox sẽ bật lền để bạn có thể chọn các tập tin mà bạn muốn chia sẻ, kích chọn tền file rồi bấm nút Choose, bạn có thể chọn nhiều tập tin khác nhau đều được cũng như sử dụng công cụ tìm kiếm (Search) để tìm dữ liệu mà bạn muốn đính kèm trong email của mình.

Access ,Dropbox, Yahoo! Mai, email, đính kèm, lưu trữ đám mây, chia sẻ, lưu trữ, truy cập Dropbox, Yahoo, tích hợp, hỗ trợ Dropboxl

Như vậy, nếu bạn là một người thường sử dụng Yahoo! Mail và đang sở hữu tài khoản Dropbox tính năng này sẽ rất hữu ích khi bạn có thể trực tiếp kết nối với tài khoản Dropbox của bạn để lưu và chia sẻ dữ liệu mà không cần tải về máy tính như trước.

Huệ Vũ
 

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung: