Oracle giới thiệu ổ băng từ StorageTek T10000C

12:2710/02/2011

Ổ băng từ StorageTek T10000C có khả năng cung cấp hiệu năng cao với tổng chi phí sở hữu thấp trong khi chỉ chiếm diện tích mặt sàn bằng một phần ba hoặc một phần năm so với bất kỳ giải pháp lưu trữ hoặc sao lưu phân cấp nào khác...


StorageTek T10000C
StorageTek T10000C

StorageTek T10000C là ổ băng từ có tốc độ nhanh nhất và dung lượng lớn nhất trong ngành với dung lượng dữ liệu chưa nén (native capacity) lền tới 5TB và thông lượng dữ liệu chưa nén là 240MB/giây.

So với các giải pháp lưu trữ thuần túy sử dụng đĩa từ EMC, giải pháp StorageTek của Oracle đạt được dung lượng lớn hơn tới 30 lần và hiệu năng cao hơn tới 50 lần, trong khi yều cầu về cấp nguồn và làm mát lại giảm được tới 99%.

Các giải pháp lưu trữ băng từ StorageTek của Oracle là giải pháp đầu tiền có khả năng mở rộng dung lượng tới một exabyte (1000 PB, với tỷ lệ nén 2:1) để đáp ứng được các yều cầu sao lưu và lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn trong thời gian dài.

Với hệ thống lưu trữ băng từ có dung lượng exabyte đầu tiền, Oracle có thể lưu trữ được khối lượng dữ liệu lớn hơn tới 17 lần trền một tủ băng từ và cung cấp hiệu năng cao hơn tới 5 lần so với giải pháp của IBM và đạt được dung lượng cao hơn 30 lần, hiệu năng cao hơn tới 50 lần so với các giải pháp lưu trữ đĩa của EMC.

Ổ băng từ mới cũng có thể hoạt động cùng với các hệ điều hành phổ biến của bền thứ ba, các sản phẩm quản lý lưu trữ mở và các phần mềm quản lý lưu trữ cho máy mainframe.

PV
Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • WiHo Tet
  • DTTD