Oracle công bố hệ thống nhóm máy chủ Sun Fire x86 mới

15:1003/03/2011

Để hỗ trợ thêm cho các máy chủ phiến và máy chủ rack x86 cấp độ doanh nghiệp dành cho các môi trường có mức độ ảo hóa cao và môi trường điện toán đám mây tư nhân, Oracle đã công bố hệ thống nhóm máy chủ Sun Fire x86 (Sun Fire x86 clustered systems) phiên bản nâng cao.


Sun Fire x86
Hệ thống máy chủ Sun Fire x86 của Oracle

Hệ thống Nhóm Máy chủ Sun Fire x86 của Oracle đạt được năm kỷ lục thế giới mới, minh chứng cho sự dẫn đầu về các giải pháp doanh nghiệp và hiệu năng vượt trội dành cho các ứng dụng Java.

Trong suốt 3 năm qua, các hệ thống x86 được ảo hóa của Oracle cùng với hệ điều hành Oracle Linux và phần mềm ảo hóa Oracle VM luôn đảm bảo được tổng chi phí sở hữu (TCO) tốt hơn tới 48% so với giải pháp sử dụng máy chủ HP với hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux và VMware.

Hệ thống nhóm máy chủ Sun Fire x86 của Oracle đã đạt được hơn 30 kỷ lục thế giới tính đến thời điểm hiện tại, khẳng định hiệu năng hàng đầu trong ngành của giải pháp Oracle để hỗ trợ ra quyết định và dành cho các cơ sở dữ liệu xử lý giao dịch trực tuyến, các ứng dụng kinh doanh và cơ sở hạ tầng CNTT chạy trền các hệ điều hành, bao gồm cả Oracle Solaris và Oracle Linux.

Các giải pháp hoàn chỉnh từ ứng dụng cho tới ổ đĩa của Oracle có thể được quản lý và được hỗ trợ dưới dạng một hệ thống đơn nhất bằng phần mềm quản lý Oracle Enterprise Manager 11g để đơn giản hóa hoạt động quản lý.

Để đẩy nhanh tốc độ triển khai, các hệ thống x86 của Oracle được cài đặt sẵn các hệ điều hành Oracle Solaris, Oracle Linux và phần mềm ảo hóa Oracle VM, đồng thời cung cấp một môi trường ảo hóa được kiểm thử và được hỗ trợ toàn diện dành cho phần mềm của Oracle, bao gồm cả Cơ sở dữ liệu Oracle, Phần mềm lớp giữa Oracle Fusion và các ứng dụng của Oracle.

PV
Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD
  • Thuy Minh