Smart Labels: Giải pháp tránh quá tải cho Gmail

18:3307/03/2011

Smart Labels trên Gmail là một trong những giải pháp tránh tình trạng quá tải mail trong Inbox đồng thời có thể phân loại và loại bỏ những mail không cần thiết.


Gmail Labs 
Smart Labels-tính năng mới trong Priority Inbox

Google thiết kế Smart Labels nhằm bổ sung thềm tính năng trong Priority Inbox trong cuộc cải cách “Gmail Labs” được tiến hành từ năm 2010.

Với 3 hộp chức năng là Bulk, Notifications và Forums có thể tự động phân loại mail thành những nhóm khác nhau.

Smart Labels 
Smart Labels với 3 hộp chức năng. Ảnh: Readwriteweb

Bulk sẽ chứa những mail tin tức hàng ngày, chào hàng, hay mail quảng cáo. Bulk ngầm định lọc những mail này ra khỏi inbox nhưng vẫn đánh dấu “unread” để bạn có thể nhận biết và check mail sau đó.

Notifications có chức năng chỉ nhận những mail thông báo về tài khoản của bạn hoặc hóa đơn thanh toán.

Forums sẽ nhóm những mail quan trọng của bạn và cần bạn reply ngay.

Bạn cũng có thể yền tâm rằng, tính năng mới này trền Gmail sẽ không ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống Gmail đang hoạt động của bạn.

Hoàng Liền
Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • VELOP Linksys
  • DTTD