Máy tính

Ấn tượng buổi ra mắt dòng màn hình cong chuyên game Samsung Curved Gaming

08:4524/04/2017

Được sản xuất trên công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot, dòng màn hình cong chuyên game Samsung Curved Gaming với phiên bản đầu tiên là CFG70 đã có buổi lễ ra ...