Máy tính

[ĐTTD Magazine - số 140+141] Editor's Choice: Dell XPS 13-9360: laptop của năm

15:5920/01/2017

(ĐTTD Magazine - số 140+141) Dell XPS 13-9360 được xem là chiếc Ultrabook 13inch nhỏ nhất thế giới với kích thước tương đương với một chiếc ultrabook 11inch, cùng ...

  • DTTD