Phần mềm

[Infographic] Snapshot và Backup: Đâu là sự khác biệt trong quản lý cơ sở dữ liệu

15:0411/09/2017

(ĐTTD) Snapshot và Backup là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau trong việc quản lý cơ sở dữ liệu của hệ thống server. Và infographic mà Long Vân System Solution sẽ ...

  • DTTD