Phần mềm

Azure Summit 2018: Đẩy mạnh đầu tư điện toán đám mây và công nghệ AI

14:0024/05/2018

(ĐTTD) Một lần nữa, Microsoft khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường công nghệ với giải pháp điện toán đám mây Microsoft Azure ngày càng mạnh mẽ hơn khi ...

  • WiHo Tet