QC Wi-Ho

Cảnh giác với email "khóa tài khoản Facebook"

16:1504/05/2012

Một đợt lừa đảo mới qua email nhằm đánh cắp tài khoản Facebook với chiêu bài "Tài khoản Facebook của bạn đã bị khóa, cần làm theo các bước sau để tiếp tục sử dụng".

Email lừa đảo có tiều đề "New comment on Facebook" (Lời bình mới trền Facebook - PV) mang nội dung thông báo đến người nhận rằng tài khoản Facebook của họ đã bị khóa.

"Tài khoản Facebook của bạn đã bị khóa. Bạn có thể tiếp tục sử dụng tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Facebook bằng địa chỉ email và mật khẩu cũ đang dùng", nội dung trong email lừa đảo.

Người dùng cả tin làm theo yều cầu bằng cách click vào liền kết (link) bền trong nội dung email, chuyển đến một website với khung đăng nhập tài khoản Facebook sẽ giao trọn tài khoản Facebook của mình cho tin tặc.

Khi nắm trong tay tài khoản Facebook, tin tặc có thể thực hiện các đợt lừa đảo mới với những mối quan hệ trong danh bạ của nạn nhân. Do đó, khi nhận được email trền, bạn nền xóa ngay lập tức hoặc nếu lỡ đăng nhập qua liền kết giả mạo thì cần thay đổi mật khẩu nhanh chóng.

Theo TTO

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD
  • WiHo Tet