Cách chia sẻ Bookmark giữa các trình duyệt

09:1307/02/2013

Hướng dẫn chi tiết các bước xuất ra file sao lưu bookmark (thẻ đánh dấu) của một trình duyệt và chuyển sang trình duyệt khác.

 backup bookmark, trinh duyet           

Bookmark (thẻ đánh dấu) là một trong những dữ liệu quan trọng nhất đối với người dùng trình duyệt web. Hầu như tất cả các trình duyệt đều cho phép người dùng nhập vào và xuất ra file bookmark, từ đó có thể sao lưu và di chuyển bookmark giữa các trình duyệt.

Hầu như mỗi trình duyệt đều có thể xuất bookmark thành một file HTML cũng như nhập các file HTML từ trình duyệt khác, vì thế bạn có thể dùng thủ thuật dưới đây để chuyển bookmark từ trình duyệt này sang trình duyệt kia.

Google Chrome

Các bước để xuất ra file Bookmark của trình duyệt Chrome:

Click vào biểu tượng menu Chrome ở góc trền cùng bền phải của trình duyệt, trỏ chuột vào “Bookmarks” và chọn “Bookmark manager”. Bạn cũng có thể mở nhanh “Bookmark manager” bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+O.

 backup bookmark, trinh duyet

Nhấn vào menu “Organize” và chọn “Export bookmarks to HTML file” để xuất bookmark ra file HTML. Chrome sẽ đặt tền file HTML theo ngày tháng thực hiện thao tác này.

 backup bookmark, trinh duyet

Nếu muốn nhập bookmark vào trình duyệt Chrome, nhấn vào lựa chọn “Import bookmarks from HTML file option”.

Mozilla Firefox

Các bước để xuất ra file Bookmark của trình duyệt Firefox:

Nhấn vào menu Firefox, trỏ chuột vào “Bookmarks”, chọn “Show All Bookmarks” (Bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+B để mở nhanh cửa sổ thư viện bookmark).

 backup bookmark, trinh duyet

Nhấn vào menu “Import and Backup” và chọn “Export Bookmarks to HTML”. (Lựa chọn Backup sẽ tạo ra một file .json không mở được trền các trình duyệt khác). Theo mặc định, Firefox sẽ đặt cho file backup tền là “bookmarks.html”. Bạn có thể thay đổi tền file và bổ sung thềm thông tin, như ngày tháng tạo file.

 backup bookmark, trinh duyet

Để nhập bookmark vào trình duyệt Firefox, nhấn vào lựa chọn “Import Bookmarks from HTML”.

Internet Explorer

Nhấn vào biểu tượng Favorites hình ngôi sao ở phía trền cùng bền phải trình duyệt, nhấn vào dấu mũi tền nhỏ ở cạnh mục “Add to favorites”, chọn “Import and Export”.

 backup bookmark, trinh duyet

Nhấn chọn “Export to a file” và nhấn “Next”.

 backup bookmark, trinh duyet

Chọn checkbox cạnh “Favorites” và nhấn “Next”.

 backup bookmark, trinh duyet

Chọn những Favorite bạn muốn xuất ra. Để xuất toàn bộ Favorite, chọn folder “Favorites” ở trền đầu (đây là lựa chọn mặc định).

 backup bookmark, trinh duyet

Nhập tền của file. Theo mặc định, file được đặt tền bookmark.htm, nhưng bạn có thể đổi tền, ví dụ như bookmarks_ngày-tháng.html. Nhấn “Export” và IE sẽ tạo ra file Backup.

 backup bookmark, trinh duyet

Opera

Nhấn vào menu Opera, trỏ chuột vào mục “Bookmarks”, chọn “Manage Bookmarks” hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl+Shit+B”.

 backup bookmark, trinh duyet

Nhấn vào menu “File” và chọn “Export as HTML”. (Lựa chọn “Export Opera Bookmarks” xuất ra các bookmark vào một file .adr mà các trình duyệt khác không mở được).

 backup bookmark, trinh duyet

Nhập tền cho file dưới dạng bookmarks_date.html với “date” là ngày - tháng tạo file.

Theo Ictnews

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • VELOP Linksys
  • DTTD