330,7 triệu tên miền được đăng ký trên Internet

(ĐTTD) Công ty toàn cầu về tên miền và an ninh mạng VeriSign cho biết có khoảng 330,7 triệu tên miền được đăng ký mới trong Quý III 2017, bao gồm các các tên miền cấp cao (TLDs).

Theo đó, tổng số lượt đăng ký tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 145,8 triệu trong Q3 2017, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Và tính đến ngày 30/9/2017, cơ sở tên miền .com đạt 130,8 đăng ký, trong khi tên miền .net có tổng cộng 15 triệu đăng ký. Tổng số đăng ký tên miền mới dạng .com và .net đạt 8,9 triệu.

Ngoài ra, tổng số lượt đăng ký tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) đạt khoảng 144,7 triệu trong Qúy III 2017, tăng 0,4 triệu tên miền tương đương 0,3% so với Qúy II  2017, và tăng khoảng 4,5 triệu tên miền tương ứng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu không tính .tk, số đăng ký tên miền ccTLD tăng khoảng 0,4 triệu tương ứng 0,4% so với Qúy II 2017 và tăng khoảng 3,7 triệu tên miền tương ứng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Song song đó, thông kê do VeriSign thực hiện còn liệt kê 10 từ khóa nổi bật nhất được sử dụng để đăng ký các tên miền .com và .net. Dẫn đầu là từ khóa "coin", xếp sau đó là cryto, bit, chain, block,...và xếp cuối cùng là từ khóa "refinance".

Hà Nguyễn